Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Tagalog Diksyonaryo Opisina test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Opisina category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

papel =

sipit ng papel

portpolyo

opisina

papil, papel
kompanya =

kompanya

pisara

talaan

pluma, panulat na may tinta
kwaderno =

portpolyo

makinang wangisan

sipit ng papel

kuwaderno
sudlanan nga kabinet =

pluma, panulat na may tinta

fayling na aparador

seroks

libro ng telepono
mubong sulat =

seroks

talaan

seroks

opisina
opisina =

polder

istapler

telepono

opisina
estaplir =

sipit ng papel

mesa, sulatan

sobre

istapler
makinilya =

portpolyo

pisara

tagaguhit

makinilya
sulod sa bandeha =

polder

sa bandehado

seroks

silya, upuan
lapis =

libro ng telepono

lapis

kompanya

fayling na aparador
polyeto =

kompanya

pambura sa pisara

makinang wangisan

polder
numero sa telepono =

kuwaderno

kuwaderno

pambura sa pisara

numero ng telepono
makina nga faks =

makinang wangisan

seroks

tagaguhit

lapis
lamesa =

mesa, sulatan

kompanya

pantasa

sobre
pambura =

pambura sa pisara

seroks

pambura

tagaguhit
enbelop =

labas ng bandehado

sobre

istapler

numero ng telepono
tahal =

makinang wangisan

pantasa

pambura

labas ng bandehado
kompyuter =

libro ng telepono

libro ng telepono

sa bandehado

kompyuter
lingkuranan =

pulong, pagtagtagpo

silya, upuan

labas ng bandehado

kuwaderno
pambura sa pisara =

mesa, sulatan

pambura sa pisara

pulong, pagtagtagpo

lapis
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles