Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Tagalog Diksyonaryo Numero test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Numero category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

napulo, dyes =

Dalawampu’t dalawa

Tatlumpu’t isa

Tatlumpu’t isa

Sampu
kap`ata`g duha, kwarenta dos =

Siyamnapu’t isa

Apatnapu’t dalawa

Anim na raan

Dalawampu’t dalawa
kawalohan, otsenta =

Apatnapu’t isa

Apat

Walumpu

Pitong daan
kasiyama`g usa, nobenta uno =

Sandaan

Walumpu’t isa

Limang libo

Siyamnapu’t isa
napulo ka libo =

Sampung libo

Limampu’t isa

Limampu

Labing-isa
unom, sais =

Labingwalo

Pitumpu

Anim

Dalawa
napulo`g siyam, disenuybe =

Pito

Labinsiyam

Sang-angaw

Apataraan
duha, dos =

Apatnapu

Dalawang daa’t isa

Limampu’t isa

Dalawa
napulo`g pito, disesyete =

Labingpito

Dalawang daa’t isa

Limang daan

Dalawang daa’t isa
kap`atan, kwarenta =

Animnapu

Lima

Apatnapu

Dalawampu’t dalawa
walo, otso =

Walo

Anim na raan

Numero

Limang daan
usa ka gatus ug usa, syento uno =

Tatlo

Limampu

Siyamnapu’t isa

Sandaa’t isa
unom ka gatus, sais syentos =

Apataraan

Animnapu’t isa

Apat

Anim na raan
lima ka gatus, kinyentos =

Labinlima

Limang daan

Dalawa

Animnapu’t isa
kalim`a`g usa, singkwenta uno =

Limampu

Limampu’t isa

Tatlumpu

Numero
napulo`g walo, disiotso =

Walo

Dalawang daa’t isa

Labingwalo

Sandaang libo
upat, kwatro =

Limampu

Apat

Limampu

Dalawang daan
usa ka gatos, syento =

Tatlong daan

Pitumpu

Sandaan

Limampu’t isa
kasiyaman, nobenta =

Sang-angaw

Pitong daan

Siyamnapu

Animnapu’t isa
kawaloha`g usa, otsenta uno =

Tattlumpu’t dalawa

Pito

Dalawang daa’t isa

Walumpu’t isa
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles