Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Hiramenta test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Hiramenta category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bras =

chú tou
锄头

jiá qián, luó sī qián
夹钳, 螺丝钳

qiào gùn
撬棍

shuā zi
刷子
paleta =

shuā zi
刷子

tú qī shuā
涂漆刷

ní dāo
泥刀

yán mó jī
研磨机
baysgrip =

gōng jù
工具

luó sī dāo
螺丝刀

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手


liyabe =

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手

luó sī dāo
螺丝刀

jù zi
锯子

gē cǎo jī
割草机
basok =

jù zi
锯子

ní dāo
泥刀

jù zi
锯子

chú tou
锄头
silsil =

qiào gùn
撬棍

luó sī dāo
螺丝刀

záo zi
凿子

jù zi
锯子
liha =

mó shā jī
磨沙机

jiá qián, luó sī qián
夹钳, 螺丝钳

qiào gùn
撬棍

jiá qián, luó sī qián
夹钳, 螺丝钳
turno =

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

záo zi
凿子

bān shǒu
扳手

gōng jù
工具
barina de kuryente =

qiào gùn
撬棍

lòu huā jù
镂花锯

tú qī shuā
涂漆刷

diàn zuàn
电钻
gabas puthaw nga de kuryente =

pá zǐ
耙子

shuā zi
刷子

lòu huā jù
镂花锯

chú tou
锄头
tinidor =

jiá qián, luó sī qián
夹钳, 螺丝钳

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手diàn zuàn
电钻
sipilya =

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手

xǐ chuáng
铣床

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床
bras para sa pintal =

tiě chuí
铁锤

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

tú qī shuā
涂漆刷

mó shā jī
磨沙机
palita =

luó sī dāo
螺丝刀

tú qī shuā
涂漆刷

ní dāo
泥刀

lòu huā jù
镂花锯
liyabe de kompresor =

pá zǐ
耙子

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

nǐng jǐn bān shǒu, tào tǒng bǎn shǒu
拧紧扳手, 套筒板手

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手
martilyo =

ní dāo
泥刀

tiě chuí
铁锤

bān shǒu
扳手

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床
hiramenta =

ní dāo
泥刀

tiě chuí
铁锤

gōng jù
工具

diàn zuàn
电钻
liyabe =

bān shǒu
扳手

tiě chuí
铁锤

qiào gùn
撬棍

tú qī shuā
涂漆刷
galingan =

lòu huā jù
镂花锯

yán mó jī
研磨机

xǐ chuáng
铣床

yán mó jī
研磨机
bara de kabra =

qiào gùn
撬棍

yán mó jī
研磨机

tú qī shuā
涂漆刷

bān shǒu
扳手
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles