Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Hiramenta test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Hiramenta category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

barina de kuryente =

shuā zi
刷子

tiě chuí
铁锤

diàn zuàn
电钻

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床
paleta =

diàn zuàn
电钻

ní dāo
泥刀

diàn zuàn
电钻

lòu huā jù
镂花锯
liyabe =

gōng jù
工具

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手

luó sī dāo
螺丝刀

pá zǐ
耙子
bras para sa pintal =

qiào gùn
撬棍

bān shǒu
扳手

tú qī shuā
涂漆刷

pá zǐ
耙子
turnilyador =

lǎo hǔ qián
老虎钳

luó sī dāo
螺丝刀

qiào gùn
撬棍

gōng jù
工具
baysgrip =

chú tou
锄头

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手

jiá qián, luó sī qián
夹钳, 螺丝钳

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手
gabas =

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床

jù zi
锯子

tiě chuí
铁锤

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床
karas =

pá zǐ
耙子

gōng jù
工具

bān shǒu
扳手

yán mó jī
研磨机
liha nga de kuryente =

gē cǎo jī
割草机

yán mó jī
研磨机

bān shǒu
扳手

jù zi
锯子
tinidor =shuā zi
刷子

qiào gùn
撬棍

nǐng jǐn bān shǒu, tào tǒng bǎn shǒu
拧紧扳手, 套筒板手
palita =

nǐng jǐn bān shǒu, tào tǒng bǎn shǒu
拧紧扳手, 套筒板手

gē cǎo jī
割草机

gē cǎo jī
割草机

ní dāo
泥刀
hiramenta =

bān shǒu
扳手

qiào gùn
撬棍

gōng jù
工具

záo zi
凿子
liha =

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手

mó shā jī
磨沙机
playis =

gē cǎo jī
割草机

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

lǎo hǔ qián
老虎钳

gē cǎo jī
割草机
basok =

xǐ chuáng
铣床

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

chú tou
锄头

ní dāo
泥刀
kimpit =

ní dāo
泥刀

chú tou
锄头

lòu huā jù
镂花锯

jiá qián, luó sī qián
夹钳, 螺丝钳
liyabe =

gē cǎo jī
割草机

lǎo hǔ qián
老虎钳

yán mó jī
研磨机

bān shǒu
扳手
turno =

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

tiě chuí
铁锤

gē cǎo jī
割草机

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手
martilyo =

jù zi
锯子

xǐ chuáng
铣床

tiě chuí
铁锤

bān shǒu
扳手
gabas puthaw nga de kuryente =

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手

lòu huā jù
镂花锯

ní dāo
泥刀

chú tou
锄头
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles