Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Hiramenta test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Hiramenta category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

paleta =

bān shǒu
扳手

tiě chuí
铁锤

lǎo hǔ qián
老虎钳

ní dāo
泥刀
karas =

bān shǒu
扳手

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手

pá zǐ
耙子

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床
galingan =

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手

xǐ chuáng
铣床

diàn zuàn
电钻

lòu huā jù
镂花锯
gabas puthaw nga de kuryente =

yán mó jī
研磨机

tú qī shuā
涂漆刷

xǐ chuáng
铣床

lòu huā jù
镂花锯
tinidor =

nǐng jǐn bān shǒu, tào tǒng bǎn shǒu
拧紧扳手, 套筒板手

nǐng jǐn bān shǒu, tào tǒng bǎn shǒu
拧紧扳手, 套筒板手xǐ chuáng
铣床
liyabe =

mó shā jī
磨沙机

chú tou
锄头

jù zi
锯子

bān shǒu
扳手
liyabe de kompresor =

xǐ chuáng
铣床jù zi
锯子

nǐng jǐn bān shǒu, tào tǒng bǎn shǒu
拧紧扳手, 套筒板手
medida =

jiá qián, luó sī qián
夹钳, 螺丝钳

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

chú tou
锄头

juàn chǐ
卷尺
basok =

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

chú tou
锄头

luó sī dāo
螺丝刀

luó sī dāo
螺丝刀
sipilya =

tú qī shuā
涂漆刷

tú qī shuā
涂漆刷

bān shǒu
扳手

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床
bras =

tú qī shuā
涂漆刷

shuā zi
刷子

gē cǎo jī
割草机

tiě chuí
铁锤
hiramenta =

shuā zi
刷子

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手

gōng jù
工具

xǐ chuáng
铣床
playis =

shuā zi
刷子

lǎo hǔ qián
老虎钳

mó shā jī
磨沙机

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手
gabas =

jù zi
锯子

tú qī shuā
涂漆刷

chú tou
锄头

chú tou
锄头
liha =

mó shā jī
磨沙机

tú qī shuā
涂漆刷

jù zi
锯子

tiě chuí
铁锤
martilyo =

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

tiě chuí
铁锤

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床

qiào gùn
撬棍
bras para sa pintal =

juàn chǐ
卷尺

jù zi
锯子

tú qī shuā
涂漆刷

lǎo hǔ qián
老虎钳
liyabe =

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手

shuā zi
刷子

jù zi
锯子

lòu huā jù
镂花锯
turnilyador =

ní dāo
泥刀

lǎo hǔ qián
老虎钳

pá zǐ
耙子

luó sī dāo
螺丝刀
turno =

juàn chǐ
卷尺

qiào gùn
撬棍

nǐng jǐn bān shǒu, tào tǒng bǎn shǒu
拧紧扳手, 套筒板手

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles