Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Oras test

Currently 31 users online.

You will now be tested on the Oras category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

niadtong usa ka adlaw =

shínián
十年

jīn tiān
今天

zuó tiān xià wǔ
昨天下午

qián tiān
前天
minuto =

jīn nián
今年

tiān

fēn

zhè gè yuè
这个月
sa sunod tuig =

tiān

míng tiān bàng wǎn
明天傍晚

zuó tiān bàng wǎn
昨天傍晚

míng nián
明年
sa miaging bulan =

jīn tiān
今天

xiǎoshí
小时

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上

shàng gè yuè
上个月
ugma =

nián

míng tiān
明天

qián tiān
前天

fēn
sa miaging tuig =

miǎo

qù nián
去年

xiǎoshí
小时

míng tiān wǎn shàng
明天晚上
gahapon sa buntag =

yuè

zuó tiān bàng wǎn
昨天傍晚

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上

zhè zhōu
这周
karong semana =

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上

zuó tiān bàng wǎn
昨天傍晚

míng tiān wǎn shàng
明天晚上

zhè zhōu
这周
ugma sa gabii =

míng tiān wǎn shàng
明天晚上

qián tiān
前天

jīn nián
今年

jīn nián
今年
gahapon sa gabii =

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上

liǎng xīngqī
两星期

miǎo

jīn tiān
今天
Oras =

shíjiān
时间

míng tiān wǎn shàng
明天晚上

shàng gè yuè
上个月

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上
bulan =

míng tiān wǎn shàng
明天晚上

jīn nián
今年

yuè

nián
sa sunod bulan =

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上

zhè zhōu
这周

míng tiān zǎo shàng
明天早上

xià gè yuè
下个月
gahapon =

míng nián
明年

míng tiān shàng wǔ
明天上午

zuó tiān
昨天

yìqiānnián
一千年
sa sunod semana =

xià gè yuè
下个月

shíjiān
时间

qù nián
去年

xià zhōu
下周
gahapon sa hapon =

qián tiān
前天

zuó tiān xià wǔ
昨天下午

yuè

qián tiān
前天
adlaw =

xīngqī, zhōu
星期, 周

tiān

shàng zhōu
上周

míng tiān zǎo shàng
明天早上
oras =

qù nián
去年

liǎng xīngqī
两星期

zhè zhōu
这周

xiǎoshí
小时
sa miaging semana =

miǎo

xiǎoshí
小时

shàng zhōu
上周

xià zhōu
下周
karong bulan =

liǎng xīngqī
两星期

zhè gè yuè
这个月

shàng zhōu
上周

shàng gè yuè
上个月
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles