Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Oras test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Oras category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ugma sa gabii =

xiǎoshí
小时

yìqiānnián
一千年

shàng zhōu
上周

míng tiān bàng wǎn
明天傍晚
tuig =

nián

míng tiān wǎn shàng
明天晚上

míng tiān zǎo shàng
明天早上

shàng zhōu
上周
ugma sa gabii =

míng tiān shàng wǔ
明天上午

zhè gè yuè
这个月

zhè zhōu
这周

míng tiān wǎn shàng
明天晚上
minuto =

míng nián
明年

shàng gè yuè
上个月

fēn

yìqiānnián
一千年
sa sunod tuig =

xià gè yuè
下个月

miǎo

míng nián
明年

míng tiān zǎo shàng
明天早上
segundo =

miǎo

míng tiān zǎo shàng
明天早上

xīngqī, zhōu
星期, 周

zhè zhōu
这周
adlaw =

míng tiān wǎn shàng
明天晚上

tiān

míng tiān zǎo shàng
明天早上

xià zhōu
下周
sa miaging tuig =

yuè

qù nián
去年

tiān

xià zhōu
下周
semana =

jīn nián
今年

xīngqī, zhōu
星期, 周

xiǎoshí
小时

zuó tiān
昨天
karong semana =

zhè zhōu
这周

shàng zhōu
上周

míng tiān bàng wǎn
明天傍晚

qián tiān
前天
ugma =

míng tiān
明天

qián tiān
前天

liǎng xīngqī
两星期

xià zhōu
下周
Oras =

shíjiān
时间

miǎo

miǎo

shínián
十年
gahapon =

míng tiān bàng wǎn
明天傍晚

zhè gè yuè
这个月

zuó tiān
昨天

qù nián
去年
sa sunod bulan =

míng tiān bàng wǎn
明天傍晚

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上

liǎng xīngqī
两星期

xià gè yuè
下个月
karong buntag =

jīn tiān zǎo shàng
今天早上

miǎo

miǎo

zuó tiān xià wǔ
昨天下午
gahapon sa gabii =

xià zhōu
下周

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上

miǎo

zuó tiān
昨天
milleniyo =

zuó tiān bàng wǎn
昨天傍晚

xià gè yuè
下个月

míng tiān shàng wǔ
明天上午

yìqiānnián
一千年
gahapon sa buntag =

miǎo

shàng gè yuè
上个月

tiān

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上
niadtong usa ka adlaw =

shàng gè yuè
上个月

qián tiān
前天

shínián
十年

míng tiān zǎo shàng
明天早上
gahapon sa gabii =

tiān

zuó tiān bàng wǎn
昨天傍晚

míng tiān shàng wǔ
明天上午

xiǎoshí
小时
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles