Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Nagkamang test

Currently 34 users online.

You will now be tested on the Nagkamang category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tiki =

shé

páxíng dòngwù
爬行动物

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

bìhǔ
壁虎
iguana =

bìhǔ
壁虎

jiǎokuí
角蝰

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

jùshé
巨蛇
baksan =

wángshé
王蛇

yǎnjìngshé
眼镜蛇

bìhǔ
壁虎

yǎnjìngshé
眼镜蛇
to-to, halo, ibid, palaos, taluto, tuko =

jùshé
巨蛇

jiānyá
尖牙

xīyì
蜥蜴

bìhǔ
壁虎
nagkamang =

bìhǔ
壁虎

páxíng dòngwù
爬行动物

shé

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
kaliskis =

xīyì
蜥蜴

jiānyá
尖牙

bìhǔ
壁虎

lín
tango =

jiānyá
尖牙

bìhǔ
壁虎

páxíng dòngwù
爬行动物

wángshé
王蛇
sawa =

páxíng dòngwù
爬行动物

páxíng dòngwù
爬行动物

jùshé
巨蛇

wángshé
王蛇
kobra =

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

yǎnjìngshé
眼镜蛇

shé

jùshé
巨蛇
ikog =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

xīyì
蜥蜴

páxíng dòngwù
爬行动物

wěiba
尾巴
halas =

shé

jùshé
巨蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

wángshé
王蛇
halas nga malala, bitin =

lín

yǎnjìngshé
眼镜蛇

bìhǔ
壁虎

jiǎokuí
角蝰
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles