Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Nagkamang test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Nagkamang category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

iguana =

wěiba
尾巴

jiǎokuí
角蝰

yǎnjìngshé
眼镜蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
to-to, halo, ibid, palaos, taluto, tuko =

shé

jùshé
巨蛇

xīyì
蜥蜴

páxíng dòngwù
爬行动物
kobra =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

páxíng dòngwù
爬行动物

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
ikog =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

wěiba
尾巴

jiānyá
尖牙
tiki =

bìhǔ
壁虎

shé

wángshé
王蛇

jùshé
巨蛇
halas =

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

shé

wángshé
王蛇

wángshé
王蛇
nagkamang =

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

páxíng dòngwù
爬行动物

jiǎokuí
角蝰

wángshé
王蛇
sawa =

jùshé
巨蛇

páxíng dòngwù
爬行动物

lín

wěiba
尾巴
tango =

jiǎokuí
角蝰

jiānyá
尖牙

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

xīyì
蜥蜴
baksan =

jiǎokuí
角蝰

wángshé
王蛇

lín

wěiba
尾巴
halas nga malala, bitin =

jiǎokuí
角蝰

xīyì
蜥蜴

páxíng dòngwù
爬行动物

lín
kaliskis =

lín

wěiba
尾巴

wěiba
尾巴

páxíng dòngwù
爬行动物
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles