Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Nagkamang test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Nagkamang category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

to-to, halo, ibid, palaos, taluto, tuko =

jiānyá
尖牙

bìhǔ
壁虎

wěiba
尾巴

xīyì
蜥蜴
tango =

wěiba
尾巴

jiānyá
尖牙

páxíng dòngwù
爬行动物

bìhǔ
壁虎
kobra =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

bìhǔ
壁虎

wěiba
尾巴

jùshé
巨蛇
kaliskis =

jùshé
巨蛇

lín

wángshé
王蛇

jùshé
巨蛇
tiki =

jùshé
巨蛇

lín

wángshé
王蛇

bìhǔ
壁虎
halas nga malala, bitin =

jiǎokuí
角蝰

wángshé
王蛇

wěiba
尾巴

páxíng dòngwù
爬行动物
iguana =

lín

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

yǎnjìngshé
眼镜蛇

xīyì
蜥蜴
halas =

bìhǔ
壁虎

shé

jùshé
巨蛇

bìhǔ
壁虎
ikog =

wěiba
尾巴

wángshé
王蛇

jiānyá
尖牙

jùshé
巨蛇
baksan =

páxíng dòngwù
爬行动物

páxíng dòngwù
爬行动物

wángshé
王蛇

lín
sawa =

bìhǔ
壁虎

yǎnjìngshé
眼镜蛇

jiǎokuí
角蝰

jùshé
巨蛇
nagkamang =

páxíng dòngwù
爬行动物

wěiba
尾巴

bìhǔ
壁虎

lín
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles