Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Rilihiyon test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Rilihiyon category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Katoliko =

shǐtú
使徒

yùyánjiā
预言家

pǔbiàntú
普遍徒

dìyù
地狱
pagbendisyon, pagpanalangin =

shényù
神谕

cìfú
赐福

èmó
恶魔

pǔbiàntú
普遍徒
simbahan =

sādàn
撒旦

nǚshén
女神

shényù
神谕

jiàotáng
教堂
Kristohanon, Kristiyano =

tiānshǐ
天使

jīdūtú
基督徒

cìfú
赐福

shèngjīng
圣经
arsobispo =

nǚshén
女神

jiàotáng
教堂

dàzhǔjiào
大主教

yóutàirén
犹太人
sa rilihiyon =

yóutàirén
犹太人

pǔbiàntú
普遍徒

zōngjiào de
宗教的

dìyù
地狱
Satanas =

cìfú
赐福

sādàn
撒旦

shǐtú
使徒

pǔbiàntú
普遍徒
Diyosa =

yùyánjiā
预言家

nǚshén
女神

xǐlǐ
洗礼

zhǔjiào
主教
mananaga, orakulo =

jiàotáng
教堂

shényù
神谕

shèngjīng
圣经

qídǎo
祈祷
pagbendita, panalangin, kabulahan =

qídǎo
祈祷

zhǔjiào
主教

shényù
神谕

xìngshì
幸事
ispidno =

jīdū
基督

dìyù
地狱

jiàotáng
教堂

tiānshǐ
天使
maki-Dios =

dàzhǔjiào
大主教

zōngjiào de
宗教的

pǔbiàntú
普遍徒

shàngdìde
上帝的
manalagna, propita =

yùyánjiā
预言家

shényù
神谕

xìngshì
幸事

jīdūtú
基督徒
pag-ampo, pagpangaliya =

sādàn
撒旦

nǚshén
女神

qídǎo
祈祷

jiàotáng
教堂
obispo, sunat =

shǐtú
使徒

shǐtú
使徒

zhǔjiào
主教

jīdūtú
基督徒
apostol =

pǔbiàntú
普遍徒

shǐtú
使徒

xìngshì
幸事

cìfú
赐福
demonyo =

èmó
恶魔

zōngjiào de
宗教的

dìyù
地狱

shényù
神谕
Moslem =

xìngshì
幸事

shényù
神谕

mùsīlín
穆斯林

cìfú
赐福
langit =

shèngjīng
圣经

mùsīlín
穆斯林

tiāntáng
天堂

yùyánjiā
预言家
bunyag =

xǐlǐ
洗礼

shàngdì
上帝

èmó
恶魔

dàzhǔjiào
大主教
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles