Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Rilihiyon test

Currently 10 users online.

You will now be tested on the Rilihiyon category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Satanas =

jīdūtú
基督徒

tiānshǐ
天使

xǐlǐ
洗礼

sādàn
撒旦
bunyag =

mùsīlín
穆斯林

jiàotáng
教堂

jīdū
基督

xǐlǐ
洗礼
Hudiyo =

shényù
神谕

yóutàirén
犹太人

xìngshì
幸事

shèngjīng
圣经
ispidno =

dìyù
地狱

xìngshì
幸事

shǐtú
使徒

tiāntáng
天堂
langit =

nǚshén
女神

tiāntáng
天堂

jīdū
基督

shàngdìde
上帝的
balaang sinulat, Balaang Kasulatan =

shèngjīng
圣经

shàngdìde
上帝的

zhǔjiào
主教

shǐtú
使徒
Diyosa =

zōngjiào
宗教

yùyánjiā
预言家

shényù
神谕

nǚshén
女神
simbahan =

yùyánjiā
预言家

zōngjiào de
宗教的

jiàotáng
教堂

jīdū
基督
arsobispo =

shǐtú
使徒

dàzhǔjiào
大主教

shàngdì
上帝

yùyánjiā
预言家
demonyo =

qídǎo
祈祷

tiānshǐ
天使

èmó
恶魔

shàngdìde
上帝的
rilihiyon =

mùsīlín
穆斯林

èmó
恶魔

zōngjiào
宗教

shényù
神谕
mananaga, orakulo =

jīdūtú
基督徒

pǔbiàntú
普遍徒

mùsīlín
穆斯林

shényù
神谕
pag-ampo, pagpangaliya =

tiāntáng
天堂

shàngdìde
上帝的

qídǎo
祈祷

nǚshén
女神
sa rilihiyon =

tiānshǐ
天使

zōngjiào de
宗教的

yóutàirén
犹太人

mùsīlín
穆斯林
Kristohanon, Kristiyano =

qídǎo
祈祷

jīdūtú
基督徒

yóutàirén
犹太人

shǐtú
使徒
anghel =

shàngdìde
上帝的

shàngdì
上帝

zōngjiào de
宗教的

tiānshǐ
天使
Kristo =

tiānshǐ
天使

shèngjīng
圣经

tiāntáng
天堂

jīdū
基督
manalagna, propita =

yùyánjiā
预言家

tiāntáng
天堂

pǔbiàntú
普遍徒

xìngshì
幸事
maki-Dios =

pǔbiàntú
普遍徒

shàngdìde
上帝的

èmó
恶魔

cìfú
赐福
Moslem =

mùsīlín
穆斯林

èmó
恶魔

èmó
恶魔

xǐlǐ
洗礼
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles