Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Rilihiyon test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Rilihiyon category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ispidno =

pǔbiàntú
普遍徒

tiāntáng
天堂

zōngjiào
宗教

dìyù
地狱
manalagna, propita =

qídǎo
祈祷

shényù
神谕

yùyánjiā
预言家

pǔbiàntú
普遍徒
arsobispo =

èmó
恶魔

dàzhǔjiào
大主教

tiānshǐ
天使

tiānshǐ
天使
pagbendisyon, pagpanalangin =

zōngjiào de
宗教的

tiāntáng
天堂

cìfú
赐福

xìngshì
幸事
Kristo =

shàngdì
上帝

jīdū
基督

shényù
神谕

zōngjiào
宗教
simbahan =

shàngdìde
上帝的

yùyánjiā
预言家

pǔbiàntú
普遍徒

jiàotáng
教堂
Moslem =

mùsīlín
穆斯林

zōngjiào
宗教

cìfú
赐福

jīdū
基督
Hudiyo =

xìngshì
幸事

yóutàirén
犹太人

shǐtú
使徒

shǐtú
使徒
maki-Dios =

shàngdìde
上帝的

shèngjīng
圣经

tiānshǐ
天使

xìngshì
幸事
Kristohanon, Kristiyano =

jīdū
基督

shèngjīng
圣经

zōngjiào de
宗教的

jīdūtú
基督徒
pagbendita, panalangin, kabulahan =

xìngshì
幸事

shényù
神谕

shèngjīng
圣经

yóutàirén
犹太人
Katoliko =

dàzhǔjiào
大主教

sādàn
撒旦

shǐtú
使徒

pǔbiàntú
普遍徒
mananaga, orakulo =

shàngdì
上帝

shényù
神谕

zhǔjiào
主教

jiàotáng
教堂
bunyag =

shényù
神谕

sādàn
撒旦

qídǎo
祈祷

xǐlǐ
洗礼
balaang sinulat, Balaang Kasulatan =

yùyánjiā
预言家

shèngjīng
圣经

yóutàirén
犹太人

jīdūtú
基督徒
Satanas =

èmó
恶魔

sādàn
撒旦

xǐlǐ
洗礼

mùsīlín
穆斯林
rilihiyon =

xǐlǐ
洗礼

zōngjiào
宗教

yóutàirén
犹太人

dàzhǔjiào
大主教
langit =

jīdū
基督

xìngshì
幸事

dìyù
地狱

tiāntáng
天堂
Diyosa =

dìyù
地狱

nǚshén
女神

zhǔjiào
主教

shàngdì
上帝
Bathala, Dios =

dàzhǔjiào
大主教

shàngdì
上帝

zhǔjiào
主教

dìyù
地狱
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles