Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Tanum test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Tanum category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

obaryo, tagoangkan =

shùpí
树皮

shùpí
树皮

shūcài
蔬菜

zǐ fáng
子房
bawok =

huāfěn
花粉

xiānrénzhǎng
仙人掌

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

juélèi
蕨类
tunok =

shuǐguǒ
水果jīng


pako, pasak =

shūcài
蔬菜

juélèi
蕨类

gēn

shūcài
蔬菜
linakton =

huāfěn
花粉

shūcài
蔬菜

jīng

huā
sagbut, balili =

cǎohuā

shuǐguǒ
水果
kaktus, surosuro =huā

huā

xiānrénzhǎng
仙人掌
bulak =

shù, mù
树, 木

huā

shù, mù
树, 木

cǎo
panit =

shù, mù
树, 木

shù, mù
树, 木

cǎo

shùpí
树皮
puyus =

shù, mù
树, 木

shuǐguǒ
水果zhíwù
植物
udlot, salingsing =

jīng

huābàn
花瓣

shùzhī
树枝

zǐ fáng
子房
dahon =

zǐ fáng
子房

juélèi
蕨类huā
pal-ak =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

shùzhī
树枝

shūcài
蔬菜

xiānrénzhǎng
仙人掌
kahoy =

shù, mù
树, 木

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

jīng

gēn
bulak =

huābàn
花瓣

shùpí
树皮

jīng

huā
tanum =

huā

cǎoběn zhíwù
草本植物

zhíwù
植物

shuǐguǒ
水果
gihay =

shùzhī
树枝

huābàn
花瓣

shūcài
蔬菜

shù, mù
树, 木
gamut =

gēn

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部jīng
hilba =

cǎoběn zhíwù
草本植物

zhíwù
植物

huāfěn
花粉

shù, mù
树, 木
utanon =shūcài
蔬菜shuǐguǒ
水果
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles