Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Tanum test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Tanum category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

puyus =

gēn

shù, mù
树, 木
obaryo, tagoangkan =

zǐ fáng
子房

huāfěn
花粉

huā

shùpí
树皮
sangay =

xiānrénzhǎng
仙人掌

huā

shùzhī
树枝

shuǐguǒ
水果
hilba =

cǎoběn zhíwù
草本植物

huā

zǐ fáng
子房

gēn
bulak =

cǎo

jīng

huā

juélèi
蕨类
gamut =

gēn

huā

cǎo

juélèi
蕨类
bawok =

huāfěn
花粉

huābàn
花瓣xiānrénzhǎng
仙人掌
gihay =

huābàn
花瓣shùpí
树皮

cǎoběn zhíwù
草本植物
pruitas =

shuǐguǒ
水果

cǎoběn zhíwù
草本植物

shùzhī
树枝

huā
tunok =jīng

shuǐguǒ
水果

juélèi
蕨类
panit =

cǎo

shùpí
树皮

huā

huā
udlot, salingsing =

huāfěn
花粉jīng


bulak =

shùpí
树皮zǐ fáng
子房

huā
sagbut, balili =

xiānrénzhǎng
仙人掌

shuǐguǒ
水果

cǎo

shùzhī
树枝
utanon =

cǎo

huā

shūcài
蔬菜

zhíwù
植物
tanum =

zhíwù
植物

huābàn
花瓣

jīng

shūcài
蔬菜
pako, pasak =

cǎo

jīng

shūcài
蔬菜

juélèi
蕨类
kaktus, surosuro =xiānrénzhǎng
仙人掌

gēn

shūcài
蔬菜
linakton =

jīng

shùzhī
树枝

gēn

shuǐguǒ
水果
kahoy =

jīng

gēnshù, mù
树, 木
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles