Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Tanum test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Tanum category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bulak =

shùpí
树皮

huā

juélèi
蕨类

juélèi
蕨类
gamut =

huāfěn
花粉

gēn

huā

cǎoběn zhíwù
草本植物
dahon =

huāfěn
花粉

zǐ fáng
子房

huā


tanum =

shùzhī
树枝

huā

juélèi
蕨类

zhíwù
植物
kahoy =

shù, mù
树, 木

shuǐguǒ
水果

gēn

huā
kaktus, surosuro =

huāfěn
花粉

gēn

xiānrénzhǎng
仙人掌

huā
obaryo, tagoangkan =

shūcài
蔬菜

shùpí
树皮

zǐ fáng
子房

zhíwù
植物
udlot, salingsing =

huāfěn
花粉

jīng

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

zhíwù
植物
bulak =

huā

shuǐguǒ
水果huāfěn
花粉
puyus =

cǎo

cǎoběn zhíwù
草本植物

shūcài
蔬菜


pruitas =

zǐ fáng
子房

cǎo

shuǐguǒ
水果

cǎo
sagbut, balili =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

cǎo

zǐ fáng
子房

huā
sangay =

huā

shùzhī
树枝

huā

jīng
linakton =jīng

shùpí
树皮

cǎo
bawok =

huāfěn
花粉shuǐguǒ
水果

juélèi
蕨类
panit =gēn

shūcài
蔬菜

shùpí
树皮
pako, pasak =

xiānrénzhǎng
仙人掌

huābàn
花瓣

juélèi
蕨类


hilba =

shù, mù
树, 木

cǎoběn zhíwù
草本植物juélèi
蕨类
utanon =shūcài
蔬菜cǎoběn zhíwù
草本植物
pal-ak =

shūcài
蔬菜

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

zhíwù
植物

xiānrénzhǎng
仙人掌
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles