Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Tanum test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Tanum category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tunok =jīng

shùzhī
树枝

juélèi
蕨类
linakton =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

shūcài
蔬菜

jīng


pal-ak =shūcài
蔬菜

shuǐguǒ
水果

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部
bawok =

zǐ fáng
子房

huā

huāfěn
花粉

huā
obaryo, tagoangkan =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

zǐ fáng
子房

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

shūcài
蔬菜
panit =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

shùpí
树皮

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

shùzhī
树枝
dahon =zǐ fáng
子房

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

cǎo
pruitas =

cǎoběn zhíwù
草本植物

shuǐguǒ
水果

jīng

jīng
hilba =

cǎo

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

cǎo

cǎoběn zhíwù
草本植物
udlot, salingsing =

jīngshùpí
树皮

shùzhī
树枝
tanum =

shùzhī
树枝

juélèi
蕨类

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

zhíwù
植物
kaktus, surosuro =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

xiānrénzhǎng
仙人掌

jīng

huāfěn
花粉
utanon =

gēn

shūcài
蔬菜

jīng

jīng
gamut =

cǎo

huā

huā

gēn
bulak =

huā

shūcài
蔬菜juélèi
蕨类
puyus =

juélèi
蕨类

huāfěn
花粉

shuǐguǒ
水果


kahoy =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

juélèi
蕨类

shuǐguǒ
水果

shù, mù
树, 木
bulak =

huā

zǐ fáng
子房

jīng


pako, pasak =

xiānrénzhǎng
仙人掌

huā

juélèi
蕨类

huā
sangay =

juélèi
蕨类

shùzhī
树枝

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

huābàn
花瓣
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles