Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Tanum test

Currently 38 users online.

You will now be tested on the Tanum category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

sangay =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

shùzhī
树枝

jīng

cǎoběn zhíwù
草本植物
gamut =

gēn

huābàn
花瓣

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

shù, mù
树, 木
tunok =gēn

jīng


puyus =huā

jīng

shuǐguǒ
水果
bulak =

shùpí
树皮

huā

juélèi
蕨类


bulak =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

shùpí
树皮

huā

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部
bawok =

huāfěn
花粉

zhíwù
植物

shùzhī
树枝

zhíwù
植物
pako, pasak =jīng

juélèi
蕨类

huā
tanum =

shùzhī
树枝

shùzhī
树枝

juélèi
蕨类

zhíwù
植物
pruitas =

zhíwù
植物

shuǐguǒ
水果

jīng

zǐ fáng
子房
linakton =

cǎo

gēn

cǎoběn zhíwù
草本植物

jīng
utanon =

gēn

huāfěn
花粉

shūcài
蔬菜

huā
dahon =

shùzhī
树枝

shùpí
树皮
hilba =

juélèi
蕨类

shuǐguǒ
水果

gēn

cǎoběn zhíwù
草本植物
kahoy =

shùzhī
树枝

juélèi
蕨类

shù, mù
树, 木


sagbut, balili =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

cǎo

huāfěn
花粉

zǐ fáng
子房
panit =

shùpí
树皮

jīng

shuǐguǒ
水果

cǎoběn zhíwù
草本植物
pal-ak =

shùpí
树皮

cǎo

cǎo

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部
udlot, salingsing =

cǎo

cǎoběn zhíwù
草本植物

cǎo

jīng
kaktus, surosuro =

zǐ fáng
子房xiānrénzhǎng
仙人掌

jīng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles