Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Opisina test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Opisina category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bulpin =

shōu wén lán
收文篮

hēi bǎn cā
黑板擦

bàn gōng shì
办公室

gāng bǐ
钢笔
estaplir =

dìng shū jī
订书机

zhǐ zhāng
纸张

xìn fēng
信封

juǎn bǐ dāo
卷笔刀
sulod sa bandeha =

bǐ jì běn
笔记本

bàn gōng shì
办公室

huí xíng zhēn
回形针

shōu wén lán
收文篮
telepono =

diàn huà
电话

bàn gōng zhuō
办公桌

dìng shū jī
订书机

bàn gōng zhuō
办公桌
lingkuranan =

hēi bǎn cā
黑板擦

yǐ zi
椅子

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

xiàng pí
橡皮
gawas sa bandeha =

wén jiàn hé
文件盒

bàn gōng zhuō
办公桌

dìng shū jī
订书机

diàn huà hào mǎ
电话号码
ipit sa papel =

hēi bǎn
黑板

huí xíng zhēn
回形针

diàn huà hào mǎ
电话号码

hēi bǎn
黑板
sudlanan nga kabinet =

dǎng àn guì
档案柜

wén jiàn hé
文件盒

wén jiàn hé
文件盒

jì shì běn
记事本
pisara =

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

dǎng àn guì
档案柜

bǐ jì běn
笔记本

hēi bǎn
黑板
lapis =

bǐ jì běn
笔记本

yǐ zi
椅子

diàn huà hào mǎ
电话号码

qiān bǐ
铅笔
kompyuter =

diàn huà
电话

diàn nǎo
电脑

hēi bǎn cā
黑板擦

jì shì běn
记事本
kwaderno =

diàn huà hào mǎ
电话号码

bǐ jì běn
笔记本

chōu tì
抽屉

hēi bǎn cā
黑板擦
papel =

zhǐ zhāng
纸张

diàn huà
电话

diàn huà hào mǎ
电话号码

bǐ jì běn
笔记本
numero sa telepono =

bǐ jì běn
笔记本

shōu wén lán
收文篮

huí xíng zhēn
回形针

diàn huà hào mǎ
电话号码
enbelop =

xìn fēng
信封

xiàng pí
橡皮

qiān bǐ
铅笔

dìng shū jī
订书机
hunos =

dǎng àn guì
档案柜

chōu tì
抽屉

bàn gōng zhuō
办公桌

hēi bǎn
黑板
opisina =

shōu wén lán
收文篮

diàn huà hào mǎ
电话号码

bǐ jì běn
笔记本

bàn gōng shì
办公室
libro sa telepono =

jì shì běn
记事本

xìn fēng
信封

diàn huà hào mǎ
电话号码

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
pambura =

diàn huà hào mǎ
电话号码

hēi bǎn
黑板

xìn fēng
信封

xiàng pí
橡皮
lamesa =

xìn fēng
信封

hēi bǎn cā
黑板擦

bàn gōng zhuō
办公桌

hēi bǎn
黑板
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles