Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Opisina test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Opisina category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

kwaderno =

jì shì běn
记事本

xiàng pí
橡皮

xìn fēng
信封

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
bulpin =

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

dìng shū jī
订书机

gāng bǐ
钢笔

diàn huà hào mǎ
电话号码
sudlanan nga kabinet =

jì shì běn
记事本

dǎng àn guì
档案柜

jì shì běn
记事本

bàn gōng zhuō
办公桌
pambura =

xiàng pí
橡皮

wén jiàn hé
文件盒

gāng bǐ
钢笔

zhǐ zhāng
纸张
lapis =

hēi bǎn cā
黑板擦

zhǐ zhāng
纸张

hēi bǎn cā
黑板擦

qiān bǐ
铅笔
ipit sa papel =

jì shì běn
记事本

hēi bǎn cā
黑板擦

huí xíng zhēn
回形针

zhǐ zhāng
纸张
hunos =

chōu tì
抽屉

yǐ zi
椅子

xiàng pí
橡皮

shōu wén lán
收文篮
lamesa =

gāng bǐ
钢笔

bàn gōng zhuō
办公桌

hēi bǎn
黑板

diàn nǎo
电脑
libro sa telepono =

qiān bǐ
铅笔

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

gāng bǐ
钢笔

diàn huà hào mǎ
电话号码
sulod sa bandeha =

xiàng pí
橡皮

zhǐ zhāng
纸张

diàn huà hào mǎ
电话号码

shōu wén lán
收文篮
pambura sa pisara =

jì shì běn
记事本

hēi bǎn cā
黑板擦

gāng bǐ
钢笔

juǎn bǐ dāo
卷笔刀
papel =

diàn huà
电话

zhǐ zhāng
纸张

shōu wén lán
收文篮

gāng bǐ
钢笔
lingkuranan =

wén jiàn hé
文件盒

bàn gōng shì
办公室

bǐ jì běn
笔记本

yǐ zi
椅子
numero sa telepono =

diàn huà hào mǎ
电话号码

huí xíng zhēn
回形针

bàn gōng zhuō
办公桌

bàn gōng shì
办公室
estaplir =

hēi bǎn
黑板

dìng shū jī
订书机

diàn huà hào mǎ
电话号码

hēi bǎn cā
黑板擦
opisina =

bàn gōng shì
办公室

dǎng àn guì
档案柜

xiàng pí
橡皮

huí xíng zhēn
回形针
pisara =

hēi bǎn
黑板

xìn fēng
信封

gāng bǐ
钢笔

bǐ jì běn
笔记本
enbelop =

gāng bǐ
钢笔

jì shì běn
记事本

xìn fēng
信封

gāng bǐ
钢笔
tahal =

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

jì shì běn
记事本

shōu wén lán
收文篮

gāng bǐ
钢笔
telepono =

jì shì běn
记事本

bàn gōng zhuō
办公桌

diàn huà
电话

yǐ zi
椅子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles