Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Opisina test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Opisina category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

sudlanan nga kabinet =

chōu tì
抽屉

dǎng àn guì
档案柜

xìn fēng
信封

xiàng pí
橡皮
kwaderno =

jì shì běn
记事本

zhǐ zhāng
纸张

diàn huà
电话

huí xíng zhēn
回形针
kompyuter =

zhǐ zhāng
纸张

jì shì běn
记事本

gāng bǐ
钢笔

diàn nǎo
电脑
numero sa telepono =

diàn huà hào mǎ
电话号码

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

jì shì běn
记事本

jì shì běn
记事本
lamesa =

diàn huà hào mǎ
电话号码

bàn gōng zhuō
办公桌

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

jì shì běn
记事本
libro sa telepono =

shōu wén lán
收文篮

xiàng pí
橡皮

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

juǎn bǐ dāo
卷笔刀
pisara =

chōu tì
抽屉

dìng shū jī
订书机

hēi bǎn
黑板

yǐ zi
椅子
tahal =

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

bàn gōng shì
办公室

wén jiàn hé
文件盒

qiān bǐ
铅笔
bulpin =

huí xíng zhēn
回形针

bàn gōng shì
办公室

wén jiàn hé
文件盒

gāng bǐ
钢笔
papel =

zhǐ zhāng
纸张

shōu wén lán
收文篮

diàn nǎo
电脑

qiān bǐ
铅笔
ipit sa papel =

huí xíng zhēn
回形针

xìn fēng
信封

bàn gōng zhuō
办公桌

jì shì běn
记事本
pambura =

wén jiàn hé
文件盒

yǐ zi
椅子

bàn gōng zhuō
办公桌

xiàng pí
橡皮
kwaderno =

hēi bǎn
黑板

bǐ jì běn
笔记本

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

gāng bǐ
钢笔
lingkuranan =

bǐ jì běn
笔记本

yǐ zi
椅子

diàn nǎo
电脑

dìng shū jī
订书机
gawas sa bandeha =

wén jiàn hé
文件盒

shōu wén lán
收文篮

hēi bǎn cā
黑板擦

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
enbelop =

yǐ zi
椅子

dǎng àn guì
档案柜

xìn fēng
信封

bàn gōng zhuō
办公桌
sulod sa bandeha =

jì shì běn
记事本

dìng shū jī
订书机

hēi bǎn cā
黑板擦

shōu wén lán
收文篮
pambura sa pisara =

hēi bǎn cā
黑板擦

bàn gōng zhuō
办公桌

diàn nǎo
电脑

shōu wén lán
收文篮
estaplir =

qiān bǐ
铅笔

diàn huà
电话

bàn gōng zhuō
办公桌

dìng shū jī
订书机
telepono =

yǐ zi
椅子

gāng bǐ
钢笔

diàn huà
电话

wén jiàn hé
文件盒
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles