Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Kinaiya test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Kinaiya category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

kuryente =

xiǎohé
小河

liú, shuǐliú
流, 水流

hóngshuǐ
洪水

nítǔ, tǔrǎng
泥土, 土壤
desyerto =

shāmò
沙漠

shuǐ
bato =

shítou
石头

wēifēng
微风

shuǐ

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点
agos =

xiǎohé
小河

jùfēng
飓风

shítou
石头

shǎndiàn
闪电
kinaiya, kinaiyahan =

dìqiú
地球

píngchuān
平川

táifēng
台风

zìránjiè
自然界
balangaw, bangaw =

léi

cǎihōng
彩虹

xiǎohé
小河

xiǎohé, xī
小河, 溪
kilat, liti, lipak =

shǎndiàn
闪电

cónglín, mìlín
丛林, 密林

hǎidǎo
海岛

làng
kalibutan =

shēngǔ
深谷

táifēng
台风

dìqiú
地球

hǎixiào
海啸
isla =

dìgōu
地沟

hǎidǎo
海岛

hǎitān
海滩

pùbù
瀑布
deposito sa yuta duol sa baba sa suba =

sānjiǎozhōu
三角洲

dìzhèn
地震

hóngshuǐ
洪水

xuánwō
旋涡
bolkan =

xuànfēng, qìxuán
旋风, 气旋

xuánwō
旋涡

huǒshān
火山

yún
gabon =

dìzhèn
地震

làng

cǎihōng
彩虹


urakan, dako`ng bagyo =

hóngshuǐ
洪水

jùfēng
飓风

pùbù
瀑布

pùbù
瀑布
hoyohoy, hinuyohoy =

sānjiǎozhōu
三角洲

hǎi

cháo

wēifēng
微风
walog =

hǎixiào
海啸

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷

xiǎohé, xī
小河, 溪

léi
baha, lunup =

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷

hóngshuǐ
洪水

shítou
石头

shēngǔ
深谷
sigpit wanang sa dagat =

hǎixiá
海峡

fēng

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点

làng
kusog nga hangin =

shāmò
沙漠

dàfēng
大风

huǒshān
火山

cónglín, mìlín
丛林, 密林
talisik, tulo sa ulan =

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点

xuànfēng, qìxuán
旋风, 气旋

tiānqì
天气

píngchuān
平川
kadagatan =

yáng, hǎiyáng
洋, 海洋

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲shǎndiàn
闪电
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles