Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Kinaiya test

Currently 38 users online.

You will now be tested on the Kinaiya category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ulan, uwan =

hóngshuǐ
洪水

fēng

fēngbào
风暴


nyebe =

làngtāo
浪涛

yáng, hǎiyáng
洋, 海洋

xuě

shítou
石头
trenseras =

sānjiǎozhōu
三角洲

dìqiú
地球

hǎitān
海滩

dìgōu
地沟
kadagatan =

yáng, hǎiyáng
洋, 海洋

hǎixiá
海峡

nítǔ, tǔrǎng
泥土, 土壤

dìqiú
地球
deposito sa yuta duol sa baba sa suba =sānjiǎozhōu
三角洲

cónglín, mìlín
丛林, 密林

táifēng
台风
kapatagan =

dàfēng
大风

píngchuān
平川shēngǔ
深谷
kuryente =

tiānqì
天气

huǒshān
火山

liú, shuǐliú
流, 水流

fēngbào
风暴
bagyo =

xuě

táifēng
台风

shāmò
沙漠

liú, shuǐliú
流, 水流
balangaw, bangaw =

xiǎohé, xī
小河, 溪

làng

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷

cǎihōng
彩虹
balud =

zhèndòng
震动

shuǐ

sēnlín
森林

làng
gabon =

xuěhóngshuǐ
洪水

shān, shānyuè
山, 山岳
agos =

xuě

xiǎohé
小河

tiānqì
天气


bungtod =

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵

lùzhōu
绿洲

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲

táifēng
台风
hangin =fēng

píngchuān
平川

yún
yuta =

léi

pùbù
瀑布

shítou
石头

tǔdì
土地
hanging kusog =

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷

xuànfēng, qìxuán
旋风, 气旋

hǎixiá
海峡

sānjiǎozhōu
三角洲
danaw =

léi

tǔdì
土地huǒshān
火山
tubig =

sēnlín
森林

xuànfēng
旋风

hǎi

shuǐ
lilo =

xuánwō
旋涡

lùzhōu
绿洲

shuǐ

lùzhōu
绿洲
sigpit wanang sa dagat =

hǎixiá
海峡

hǎitān
海滩

dìzhèn
地震

yún
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles