Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Kinaiya test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Kinaiya category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

panahon =tiānqì
天气zhèndòng
震动
tay-ug =

shēngǔ
深谷

zhèndòng
震动

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷

tǔdì
土地
sapa =

jùfēng
飓风

pùbù
瀑布

nítǔ, tǔrǎng
泥土, 土壤

xiǎohé, xī
小河, 溪
bungtod =

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲

fēng

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵

hǎitān
海滩
linog =

zìránjiè
自然界

wēifēng
微风

hǎitān
海滩

dìzhèn
地震
lasang =

hǎitān
海滩

sēnlín
森林

cháo

hǎixiá
海峡
yuta =

zhèndòng
震动

tǔdì
土地

shǎndiàn
闪电

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵
trenseras =

dìgōu
地沟

liú, shuǐliú
流, 水流

dìqiú
地球

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖
kadagatan =

zìránjiè
自然界

yáng, hǎiyáng
洋, 海洋

zhèndòng
震动

tiānqì
天气
alimpulos =

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点

xiǎohé
小河

xuànfēng
旋风

zhèndòng
震动
agos =

xiǎohé
小河

cónglín, mìlín
丛林, 密林

píngchuān
平川

tǔdì
土地
isla =

hǎidǎo
海岛

xiǎohé
小河

lùzhōu
绿洲

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵
continental =

cháo

dìqiú
地球

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲

zhèndòng
震动
taub-huna sa dagat =

cónglín, mìlín
丛林, 密林

dàfēng
大风

xuànfēng
旋风

cháo
gabon =

lùzhōu
绿洲

hǎitān
海滩dìzhèn
地震
laguna =

hǎitān
海滩táifēng
台风

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖
kinaiya, kinaiyahan =

xuánwō
旋涡

wēifēng
微风zìránjiè
自然界
busay =

tǔdì
土地

pùbù
瀑布

zìránjiè
自然界

xuànfēng, qìxuán
旋风, 气旋
talisik, tulo sa ulan =

cǎihōng
彩虹

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵

yáng, hǎiyáng
洋, 海洋
sigpit wanang sa dagat =

hǎixiá
海峡

pùbù
瀑布

huǒshān
火山

dìqiú
地球
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles