Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Kinaiya test

Currently 35 users online.

You will now be tested on the Kinaiya category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

kadagatan =yáng, hǎiyáng
洋, 海洋

tǔdì
土地

nítǔ, tǔrǎng
泥土, 土壤
bukid =

shān, shānyuè
山, 山岳

hǎixiá
海峡nítǔ, tǔrǎng
泥土, 土壤
bato =

shítou
石头

shēngǔ
深谷

pùbù
瀑布

shān, shānyuè
山, 山岳
hangin =

fēng

shítou
石头

shítou
石头

hǎitān
海滩
tay-ug =

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲

zìránjiè
自然界

wēifēng
微风

zhèndòng
震动
unos =dìqiú
地球

píngchuān
平川

fēngbào
风暴
trenseras =

dìgōu
地沟

fēngbào
风暴
tubigan sa disyerto =

xuànfēng
旋风zhèndòng
震动

lùzhōu
绿洲
kalibutan =

làng

cónglín, mìlín
丛林, 密林dìqiú
地球
suba =

nítǔ, tǔrǎng
泥土, 土壤pùbù
瀑布

shān, shānyuè
山, 山岳
dal`og, lugut =

shēngǔ
深谷

wēifēng
微风

lùzhōu
绿洲

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵
sigpit wanang sa dagat =

shāmò
沙漠

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷

hǎixiá
海峡

tǔdì
土地
laguna =

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖

làng

xiǎohé, xī
小河, 溪

hǎixiào
海啸
bolkan =

huǒshān
火山

zhèndòng
震动

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵

dìgōu
地沟
dakong balod =

xuànfēng
旋风

hǎixiào
海啸

tǔdì
土地

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵
gabon =xiǎohé
小河

xuánwō
旋涡

dìqiú
地球
lapok =

zhèndòng
震动

shuǐzìránjiè
自然界
yuta =

shǎndiàn
闪电

xuànfēng
旋风

niántǔ, nítǔ
黏土, 泥土

dìzhèn
地震
danaw =

pùbù
瀑布

jùfēng
飓风

píngchuān
平川


tubig =

hóngshuǐ
洪水

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点

tiānqì
天气

shuǐ
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles