Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Mammal test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Mammal category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

baka =niú

bānmǎ
斑马

xīngxīng
猩猩
orangutan =

yěniú
野牛

xīngxīng
猩猩

dàishǔ
袋鼠


lobo =

shīzi
狮子

chái

shuǐniú
水牛


kabaw =

chángjǐnglù
长颈路

shuǐniú
水牛

xīngxīng
猩猩

shānyáng
山羊
ongoy =

niú

hēixīngxīng
黑猩猩

dàishǔ
袋鼠

fèifèi
狒狒
koneho =


鹿

niúchángjǐnglù
长颈路
giraffe =

chái

bānmǎ
斑马

chángjǐnglù
长颈路


ongoy =

hóu

shīzi
狮子

xīngxīng
猩猩


gorilia =

dàishǔ
袋鼠

dàxīngxīng
大猩猩

shānyáng
山羊

dàishǔ
袋鼠
aliwas, dako`ng amo =

shǔ

fèifèi
狒狒


鹿


mammal =

zhū

shānyáng
山羊

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物


kabaw =

yěniú
野牛

niú

fèifèi
狒狒

shīzi
狮子
lumud =

hǎitún
海豚

shīzi
狮子

yáng


鹿
kabayo =

dàxīngxīng
大猩猩

luòtuo
骆驼
ilaga =

dàshǔ
大鼠

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

bānmǎ
斑马

yáng
tigre =

shānyáng
山羊yáng

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
elepante =

shānyáng
山羊

zhū

yěniú
野牛

xiàng
sigbin =

bānmǎ
斑马

dàishǔ
袋鼠hǎitún
海豚
ilaga =

xīngxīng
猩猩

shǔ

zhū

zhū
kanding =

dàishǔ
袋鼠

niú

shānyáng
山羊

yěniú
野牛
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles