Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Mammal test

Currently 31 users online.

You will now be tested on the Mammal category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

baka =

niú

chái

dàxīngxīng
大猩猩


kabaw =

hóu

shuǐniú
水牛

shānyáng
山羊


鹿
ongoy =luòtuo
骆驼

hēixīngxīng
黑猩猩

chángjǐnglù
长颈路
sigbin =

dàishǔ
袋鼠

dàshǔ
大鼠chángjǐnglù
长颈路
lumud =

hǎitún
海豚

xīngxīng
猩猩

bānmǎ
斑马

dàshǔ
大鼠
mammal =

dàishǔ
袋鼠

fèifèi
狒狒bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
tigre =

chángjǐnglù
长颈路hǎitún
海豚

chángjǐnglù
长颈路
ilaga =

shǔdàishǔ
袋鼠

shīzi
狮子
kabayo =

fèifèi
狒狒dàishǔ
袋鼠

xiàng
gorilia =

niú

dàxīngxīng
大猩猩

shuǐniú
水牛

yáng
lobo =bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

bānmǎ
斑马

hóu
aliwas, dako`ng amo =

dàxīngxīng
大猩猩

xiàng

hǎitún
海豚

fèifèi
狒狒
orangutan =

xīngxīng
猩猩

shīzi
狮子

hóu

xiàng
kabaw =

yěniú
野牛

niú

dàxīngxīng
大猩猩

hóu
ilaga =bānmǎ
斑马

dàshǔ
大鼠

yěniú
野牛
sibra =

hóu

hēixīngxīng
黑猩猩

yěniú
野牛

bānmǎ
斑马
matang sa iro =

xiàng

shīzi
狮子

shuǐniú
水牛

chái
koneho =

dàxīngxīng
大猩猩


camel =

luòtuo
骆驼

yánghēixīngxīng
黑猩猩
karnero =

yáng

niúluòtuo
骆驼
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles