Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Mammal test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Mammal category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

lumud =

hǎitún
海豚

bānmǎ
斑马

hēixīngxīng
黑猩猩

shuǐniú
水牛
kabaw =

hǎitún
海豚

yěniú
野牛xīngxīng
猩猩
osa =
鹿

zhū

niú
mammal =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物xiàng

dàishǔ
袋鼠
baka =

chángjǐnglù
长颈路

chái

shānyáng
山羊

niú
camel =

dàshǔ
大鼠luòtuo
骆驼

dàxīngxīng
大猩猩
tigre =

xīngxīng
猩猩

shuǐniú
水牛

shānyáng
山羊


matang sa iro =

chái

dàxīngxīng
大猩猩hóu
orangutan =

shīzi
狮子


鹿

chái

xīngxīng
猩猩
gorilia =

dàxīngxīng
大猩猩

dàshǔ
大鼠

shuǐniú
水牛

chái
ilaga =

xīngxīng
猩猩shǔ

shīzi
狮子
kabayo =

niú

shuǐniú
水牛
aliwas, dako`ng amo =

yěniú
野牛chángjǐnglù
长颈路

fèifèi
狒狒
giraffe =

chángjǐnglù
长颈路

dàxīngxīng
大猩猩

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物


lobo =shānyáng
山羊

yěniú
野牛

shuǐniú
水牛
karnero =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

yáng

shānyáng
山羊

chángjǐnglù
长颈路
ongoy =

luòtuo
骆驼hēixīngxīng
黑猩猩


kanding =

yěniú
野牛

shānyáng
山羊
asno =

shīzi
狮子

hēixīngxīng
黑猩猩

xiàng


koneho =

luòtuo
骆驼

shīzi
狮子hēixīngxīng
黑猩猩
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles