Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Mammal test

Currently 43 users online.

You will now be tested on the Mammal category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

lobo =bānmǎ
斑马

yáng

bānmǎ
斑马
aliwas, dako`ng amo =

shuǐniú
水牛

shānyáng
山羊

niú

fèifèi
狒狒
sibra =

bānmǎ
斑马

yáng

niú

luòtuo
骆驼
koneho =

dàishǔ
袋鼠

zhūchángjǐnglù
长颈路
gorilia =chángjǐnglù
长颈路

hēixīngxīng
黑猩猩

dàxīngxīng
大猩猩
tigre =

hǎitún
海豚

dàxīngxīng
大猩猩

chái


sigbin =

shuǐniú
水牛

dàishǔ
袋鼠

fèifèi
狒狒


kabaw =

shuǐniú
水牛

shīzi
狮子

xiàng

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
baka =

bānmǎ
斑马

dàxīngxīng
大猩猩

niú


camel =

fèifèi
狒狒

hǎitún
海豚

chái

luòtuo
骆驼
elepante =

zhū

xiàng

chái

shīzi
狮子
baboy =

shīzi
狮子

zhū

hǎitún
海豚

niú
liyon =

zhū

shīzi
狮子

hēixīngxīng
黑猩猩

chái
ilaga =shǔ

shīzi
狮子

shuǐniú
水牛
osa =

xiàng

fèifèi
狒狒

hēixīngxīng
黑猩猩


鹿
karnero =

hēixīngxīng
黑猩猩

yángxiàng
kabayo =

xīngxīng
猩猩


mammal =

yěniú
野牛

bānmǎ
斑马

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

shuǐniú
水牛
kabaw =dàishǔ
袋鼠

yěniú
野牛


lumud =

hǎitún
海豚shuǐniú
水牛

shānyáng
山羊
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles