Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Pinulongan test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Pinulongan category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

debate, lantugi =

biàn lùn
辩论

fēn hào
分号

duàn luò
段落

cuò cí
措词
salita =

jù zi
句子

qiān bǐ
铅笔

xún wèn; yào qiú
询问; 要求

mào hào
冒号
sulat =

duàn luò
段落

zì diǎn; cí diǎn
字典; 词典

zhuàn jì
传记

zì mǔ
字母
gramatika, pulonglaan =

tǎo lùn
讨论

zì diǎn; cí diǎn
字典; 词典

zhāng, huí
章, 回

yǔ fǎ
语法
komika =

tán huà
谈话

huà huà
画画

yǔ yán
语言

lián huán màn huà
连环漫画
panultihon =

shēng míng; chén shù
声明; 陈述

yàn yǔ, gé yán
谚语, 格言

dòng cí
动词

jù hào
句号
puntog koma =

fēn hào
分号

xún wèn; yào qiú
询问; 要求

jù hào
句号

shěng luè fú hào
省略符号
adberbiyo =

pīn xiě
拼写

zhēng lùn
争论

fù cí
副词

shū xiě
书写
minugbong istorya =

huà huà
画画

pīn xiě; pīn zì
拼写; 拼字

zhuàn jì
传记

duǎn piān xiǎo shuō
短篇小说
biyograpiya =

xún wèn; yào qiú
询问; 要求

zhuàn jì
传记

zá zhì
杂志

wén jù; xìn zhǐ
文具; 信纸
berbo =

jiù …ér lùn, jiàn yú
就…而论, 鉴于

dòng cí
动词

shěng luè fú hào
省略符号

wèn tí, yí wèn
问题, 疑问
tipo =

dǎ zì
打字

jù zi
句子

lián zì hào
连字号

wèn tí, yí wèn
问题, 疑问
libro, basahon =

zhǐ zhāng
纸张

dǎ zì
打字

shū jí
书籍

wèn tí, yí wèn
问题, 疑问
pinulongan =

cuò cí
措词

xiě zuò; chuàng zuò
写作; 创作

mò shuǐ
墨水

yàn yǔ, gé yán
谚语, 格言
mantalaan =

shū xiě
书写

zhāng, huí
章, 回

bào zhǐ
报纸

duàn luò
段落
kalisang, kuyaw =

kǒng bù de
恐怖的

jù zi
句子

yuè dú, lǎng dú
阅读, 朗读

xiàng zhēng; fú hào; biāo zhì
象征; 符号; 标志
giyon =

xíng róng cí
形容词

qiān bǐ
铅笔

lián zì hào
连字号

shū xiě
书写
sa umaabot =

zì mǔ biǎo, zì mǔ xì tǒng
字母表, 字母系统

jiāng lái shí tài
将来时态

shěng luè fú hào
省略符号

dǎ zì
打字
pinulongan diksyonaryo =

bào gào
报告

yǔ yán zì diǎn
语言字典

yǔ yán
语言

yuè lǎn
阅览
kinatibuk-ang paghunong =

shēng míng; chén shù
声明; 陈述

jù hào
句号

gù shì, xiǎo shuō
故事, 小说

cuò cí
措词
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles