Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Kusina test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Kusina category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

kutsilyo =

dāo

zhuōzi
桌子

bīngxiāng
冰箱

kuàizi
筷子
kusina =

tuōpán
托盘

chúfáng
厨房

xǐyījī
洗衣机

chángbǐngsháozi
长柄勺子
washing machine =

bīngxiāng
冰箱

chōutì
抽屉

xǐyījī
洗衣机

pánzi
盘子
pitsel =

shuǐhú
水壶

bīngxiāng
冰箱bīngxiāng
冰箱
lutoan =

huǒlú
火炉

bōlibēi
玻璃被

xiǎo yánpíng
小盐瓶

xǐdícáo
洗涤槽
oven =

mósuìqì
磨碎器

kǎoxiāng
烤箱

guìchú
柜橱

tuōpán
托盘
toaster =

xiǎo yánpíng
小盐瓶

guìchú
柜橱

kǎo miànbāo qì
烤面包器

chú guì
橱柜
chopstick =kuàizi
筷子

chú guì
橱柜

pánzi
盘子
plato =

wēibōlú
微波炉

dié

dāo

bīngxiāng
冰箱
sudlanan =

guìchú
柜橱

chú guì
橱柜

shuǐhú
水壶

cānchā
餐叉
ref, pridyidir =

pánzi
盘子

kǎojià
烤架

bīngxiāng
冰箱

xǐyījī
洗衣机
sudlanan sa asin =

huǒlú
火炉

xiǎo yánpíng
小盐瓶

bīngguì
冰柜

chádié
茶碟
sagulanan, timplahanan =

hùnhézhě
混合着

chú guì
橱柜

chádié
茶碟

shuǐhú
水壶
panaksan =

chángbǐngsháozi
长柄勺子

wǎn

mósuìqì
磨碎器

bīngxiāng
冰箱
galingan =

huǒlú
火炉

bīngxiāng
冰箱

mósuìqì
磨碎器

dāo
lingkuranan =

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

bēizi
杯子

bōlibēi
玻璃被

yǐzi
椅子
bandeha =kǎo miànbāo qì
烤面包器

tuōpán
托盘

kǎojià
烤架
dishwasher =

chōutì
抽屉

xǐwǎnjī
洗碗机

wǎn

lājīxiāng
垃圾箱
plato =

pánzi
盘子

bēizi
杯子

dāo

huǒlú
火炉
thermos =

shuǐhú
水壶

huǒlú
火炉

kǎojià
烤架

bēizi
杯子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles