Bisaya-Insik Diksyonaryo Kusina test
Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Kusina test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Kusina category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

kaldero =

xǐdícáo
洗涤槽

bōlibēi
玻璃被

huǒlú
火炉

lājīxiāng
垃圾箱
tasa =

dāo

chí

guìchú
柜橱

bēizi
杯子
pitsel =

wǎn

cādiébù
擦碟布bōlibēi
玻璃被
sagulanan, timplahanan =

bōlibēi
玻璃被

hùnhézhě
混合着

huǒlú
火炉

chángbǐngsháozi
长柄勺子
basurahan =

tuōpán
托盘

lājīxiāng
垃圾箱

tuōpán
托盘

dāo
oven =

hùnhézhě
混合着

kǎoxiāng
烤箱

chí

xiǎo yánpíng
小盐瓶
kutsara =

chí

yǐzi
椅子

dié

huǒlú
火炉
lamisa =

zhuōzi
桌子

cānchā
餐叉

cānchā
餐叉

chí
plato =

zhuōbù
桌布

kǎoxiāng
烤箱

pánzi
盘子

xǐdícáo
洗涤槽
platito =

chádié
茶碟

tuōpán
托盘

bīngxiāng
冰箱

guìchú
柜橱
dishwasher =

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

xǐwǎnjī
洗碗机

xiǎo yánpíng
小盐瓶

chú guì
橱柜
kabinet =

guìchú
柜橱

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

kuàizi
筷子

yǐzi
椅子
lingkuranan =

yǐzi
椅子

wǎn

chángbǐngsháozi
长柄勺子

huǒlú
火炉
sudlanan sa asin =

xiǎo yánpíng
小盐瓶

chángbǐngsháozi
长柄勺子

bōlibēi
玻璃被

lājīxiāng
垃圾箱
sudlanan sa sili =

bōlibēi
玻璃被

bīngguì
冰柜

chōutì
抽屉

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶
toaster =

kǎo miànbāo qì
烤面包器

zhuōzi
桌子

xǐyījī
洗衣机

guìchú
柜橱
plato =

zhuōzi
桌子

xǐyījī
洗衣机

dié

lājīxiāng
垃圾箱
kutsilyo =

chángbǐngsháozi
长柄勺子

zhuōzi
桌子

chúfáng
厨房

dāo
thermos =

lājīxiāng
垃圾箱

zhuōzi
桌子

chōutì
抽屉

shuǐhú
水壶
hugasanan =

lājīxiāng
垃圾箱

xǐdícáo
洗涤槽

cādiébù
擦碟布

lājīxiāng
垃圾箱
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles