Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Kusina test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Kusina category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tinidur =

cānchā
餐叉

huǒlú
火炉

kǎojià
烤架

huǒlú
火炉
pitsel =

lājīxiāng
垃圾箱

chádié
茶碟yǐzi
椅子
tasa =

lājīxiāng
垃圾箱

bēizi
杯子

tuōpán
托盘

kǎo miànbāo qì
烤面包器
plato =

kǎo miànbāo qì
烤面包器

chí

kuàizi
筷子

pánzi
盘子
sudlanan sa sili =

kǎojià
烤架

xiǎo yánpíng
小盐瓶

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

chúfáng
厨房
bandeha =

bōlibēi
玻璃被

zhuōzi
桌子

guìchú
柜橱

tuōpán
托盘
platito =

chádié
茶碟

cānchā
餐叉

tuōpán
托盘

chí
sudlanan sa asin =

zhuōbù
桌布

xiǎo yánpíng
小盐瓶

kǎoxiāng
烤箱

hùnhézhě
混合着
basurahan =

wēibōlú
微波炉

lājīxiāng
垃圾箱

xǐwǎnjī
洗碗机

shuǐhú
水壶
kaldero =

chádié
茶碟

chōutì
抽屉

huǒlú
火炉


lingkuranan =

yǐzi
椅子

wēibōlú
微波炉

bīngxiāng
冰箱

xiǎo yánpíng
小盐瓶
dako na kutsara =

bōlibēi
玻璃被

bīngxiāng
冰箱

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

chángbǐngsháozi
长柄勺子
thermos =

bīngguì
冰柜

lājīxiāng
垃圾箱

shuǐhú
水壶

dāo
galingan =

bēizi
杯子

mósuìqì
磨碎器

chúfáng
厨房

hùnhézhě
混合着
plato =

chúfáng
厨房xǐdícáo
洗涤槽

dié
panapton sa plato =

cādiébù
擦碟布

shuǐhú
水壶

dié

wēibōlú
微波炉
kabinet =pánzi
盘子

guìchú
柜橱

wēibōlú
微波炉
kutsilyo =

dāo

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

chádié
茶碟

huǒlú
火炉
sagulanan, timplahanan =

xǐdícáo
洗涤槽

wēibōlú
微波炉

shuǐhú
水壶

hùnhézhě
混合着
yatot sa kusina =

chōutì
抽屉

lājīxiāng
垃圾箱xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles