Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Alahas test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Alahas category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

relo =

hóngbǎoshí
红宝石

shǒubiǎo
手表

xiōngzhēn
胸针

xiǎo fàjiā
小发夹
opal =

xiǎo fàjiā
小发夹

dànbáishí
蛋白石

ěrdīng
耳钉

shǒubiǎo
手表
granate =

hóngbǎoshí
红宝石

shíliúshí
石榴石

liànzi
链子

ěrhuán
耳环
bangle =

xiōngzhēn
胸针

zuànshí
钻石

ěrdīng
耳钉

shǒuzhuó
手镯
alahas =

yín

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

xiōngzhēn
胸针

yín
diyamante =

zhēnzhū
珍珠

zuànshí
钻石

shíliúshí
石榴石

shíliúshí
石榴石
perlas =

bǎoshí
宝石

ěrhuán
耳环

zhēnzhū
珍珠

xiǎo hé
小盒
marko =

ěrhuán
耳环

zhēnzhū
珍珠

ěrhuán
耳环

ěrdīng
耳钉
singsing =

ěrhuán
耳环

ěrhuán
耳环

jièzhǐ
戒指

jīn
talikala, kadenea =

lánbǎoshí
蓝宝石

liànzi
链子

lánbǎoshí
蓝宝石

jīn
laket =

xiǎo hé
小盒

lánbǎoshí
蓝宝石

hóngbǎoshí
红宝石

yín
pulseras =

bó, báijīn
铂, 白金

shǒuzhuó
手镯

zhēnzhū
珍珠

fàjiā
发夹
bulawan =

jīnshǔ
金属

jièzhǐ
戒指

hóngbǎoshí
红宝石

jīn
aryos =

dànbáishí
蛋白石

ěrhuán
耳环

shǒuzhuó
手镯

xiǎo hé
小盒
pugung =

jīnshǔ
金属

xiǎo fàjiā
小发夹

xiàngliàn
项链

shǒuzhuó
手镯
platinum =

fàjiā
发夹

bó, báijīn
铂, 白金

shǒuzhuó
手镯

zhēnzhū
珍珠
gama =

shíliúshí
石榴石

xiàngliàn
项链

shíliúshí
石榴石

jīnshǔ
金属
kwentas =

bó, báijīn
铂, 白金

xiàngliàn
项链

jīnshǔ
金属

lánbǎoshí
蓝宝石
barpin =

yín

hóngbǎoshí
红宝石

xiōngzhēn
胸针

zuànshí
钻石
rubi =

bó, báijīn
铂, 白金

hóngbǎoshí
红宝石

ěrhuán
耳环

yín
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles