Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Alahas test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Alahas category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pulseras =

zhēnzhū
珍珠

fàjiā
发夹

shǒuzhuó
手镯

dànbáishí
蛋白石
rubi =

shíliúshí
石榴石

hóngbǎoshí
红宝石

dànbáishí
蛋白石

xiàngliàn
项链
barpin =

bǎoshí
宝石

zhēnzhū
珍珠

xiōngzhēn
胸针

shǒubiǎo
手表
alahas =

yín

xiǎo hé
小盒

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

xiàngliàn
项链
bangle =

jīn

shǒuzhuó
手镯

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

xiōngzhēn
胸针
relo =

bǎoshí
宝石

fàjiā
发夹

shǒubiǎo
手表

xiǎo fàjiā
小发夹
hairpin =

shǒubiǎo
手表

fàjiā
发夹

dànbáishí
蛋白石

shíliúshí
石榴石
bulawan =

ěrhuán
耳环

bǎoshí
宝石

hóngbǎoshí
红宝石

jīn
batong mahal =

jīnshǔ
金属

jīnshǔ
金属

bǎoshí
宝石

xiǎo hé
小盒
aryos =

shǒuzhuó
手镯

ěrhuán
耳环

xiǎo hé
小盒

jīn
singsing =

xiǎo hé
小盒

jièzhǐ
戒指

xiǎo fàjiā
小发夹

xiàngliàn
项链
diyamante =

shǒuzhuó
手镯

zuànshí
钻石

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

yín
platinum =

ěrdīng
耳钉

bǎoshí
宝石

yín

bó, báijīn
铂, 白金
gama =

jīnshǔ
金属

dànbáishí
蛋白石

jīn

hóngbǎoshí
红宝石
perlas =

zhēnzhū
珍珠

ěrdīng
耳钉

xiǎo hé
小盒

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝
pugung =

shǒuzhuó
手镯

ěrhuán
耳环

lánbǎoshí
蓝宝石

xiǎo fàjiā
小发夹
kwentas =

xiàngliàn
项链

lánbǎoshí
蓝宝石

bǎoshí
宝石

liànzi
链子
silver =

yín

zuànshí
钻石

lánbǎoshí
蓝宝石

bǎoshí
宝石
marko =

shíliúshí
石榴石

zuànshí
钻石

liànzi
链子

ěrdīng
耳钉
talikala, kadenea =

liànzi
链子

fàjiā
发夹

shǒuzhuó
手镯

shíliúshí
石榴石
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles