Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Alahas test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Alahas category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

aryos =

jīn

shǒuzhuó
手镯

shǒubiǎo
手表

ěrhuán
耳环
marko =

zhēnzhū
珍珠

shǒubiǎo
手表

ěrdīng
耳钉

xiōngzhēn
胸针
hairpin =

xiǎo fàjiā
小发夹

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

fàjiā
发夹

zhēnzhū
珍珠
alahas =

zuànshí
钻石

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

shǒubiǎo
手表

hóngbǎoshí
红宝石
barpin =

ěrhuán
耳环

hóngbǎoshí
红宝石

xiǎo fàjiā
小发夹

xiōngzhēn
胸针
sapiro =

liànzi
链子

shǒuzhuó
手镯

xiōngzhēn
胸针

lánbǎoshí
蓝宝石
relo =

shǒubiǎo
手表

zuànshí
钻石

dànbáishí
蛋白石

shíliúshí
石榴石
batong mahal =

xiǎo hé
小盒

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

jīnshǔ
金属

bǎoshí
宝石
pulseras =

jīn

shǒuzhuó
手镯

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

bó, báijīn
铂, 白金
granate =

xiàngliàn
项链

ěrdīng
耳钉

jīnshǔ
金属

shíliúshí
石榴石
laket =

hóngbǎoshí
红宝石

liànzi
链子

yín

xiǎo hé
小盒
singsing =

bǎoshí
宝石

xiàngliàn
项链

jièzhǐ
戒指

zuànshí
钻石
opal =

xiōngzhēn
胸针

xiǎo hé
小盒

dànbáishí
蛋白石

ěrhuán
耳环
gama =

jīnshǔ
金属

shǒuzhuó
手镯

ěrhuán
耳环

ěrhuán
耳环
silver =

bó, báijīn
铂, 白金

jīnshǔ
金属

jīnshǔ
金属

yín
talikala, kadenea =

shǒuzhuó
手镯

lánbǎoshí
蓝宝石

liànzi
链子

zuànshí
钻石
rubi =

jièzhǐ
戒指

hóngbǎoshí
红宝石

zuànshí
钻石

dànbáishí
蛋白石
perlas =

dànbáishí
蛋白石

jièzhǐ
戒指

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

zhēnzhū
珍珠
bulawan =

jièzhǐ
戒指

jièzhǐ
戒指

zuànshí
钻石

jīn
platinum =

dànbáishí
蛋白石

fàjiā
发夹

bó, báijīn
铂, 白金

jièzhǐ
戒指
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles