Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Alahas test

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Alahas category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bangle =

zhēnzhū
珍珠

shǒuzhuó
手镯

dànbáishí
蛋白石

xiōngzhēn
胸针
perlas =

lánbǎoshí
蓝宝石

xiǎo hé
小盒

zhēnzhū
珍珠

jièzhǐ
戒指
barpin =

xiōngzhēn
胸针

fàjiā
发夹

xiàngliàn
项链

jīn
platinum =

bó, báijīn
铂, 白金

yín

zuànshí
钻石

lánbǎoshí
蓝宝石
aryos =

liànzi
链子

ěrhuán
耳环

shǒubiǎo
手表

xiōngzhēn
胸针
hairpin =

xiàngliàn
项链

jīnshǔ
金属

shǒuzhuó
手镯

fàjiā
发夹
relo =

xiàngliàn
项链

shǒuzhuó
手镯

shíliúshí
石榴石

shǒubiǎo
手表
silver =

hóngbǎoshí
红宝石

dànbáishí
蛋白石

yín

jīn
talikala, kadenea =

liànzi
链子

ěrhuán
耳环

yín

xiǎo fàjiā
小发夹
bulawan =

hóngbǎoshí
红宝石

jīn

hóngbǎoshí
红宝石

lánbǎoshí
蓝宝石
batong mahal =

bǎoshí
宝石

zuànshí
钻石

dànbáishí
蛋白石

xiōngzhēn
胸针
sapiro =

shǒubiǎo
手表

ěrdīng
耳钉

xiǎo fàjiā
小发夹

lánbǎoshí
蓝宝石
gama =

jīnshǔ
金属

shǒuzhuó
手镯

liànzi
链子

ěrdīng
耳钉
pugung =

zuànshí
钻石

ěrdīng
耳钉

dànbáishí
蛋白石

xiǎo fàjiā
小发夹
diyamante =

zuànshí
钻石

jièzhǐ
戒指

zhēnzhū
珍珠

yín
pulseras =

xiǎo fàjiā
小发夹

shǒuzhuó
手镯

ěrdīng
耳钉

dànbáishí
蛋白石
rubi =

ěrdīng
耳钉

hóngbǎoshí
红宝石

jīnshǔ
金属

jièzhǐ
戒指
granate =

shíliúshí
石榴石

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

jīnshǔ
金属

zhēnzhū
珍珠
singsing =

zuànshí
钻石

jièzhǐ
戒指

ěrhuán
耳环

jīn
laket =

zhēnzhū
珍珠

xiǎo hé
小盒

bó, báijīn
铂, 白金

liànzi
链子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles