Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Insekto test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Insekto category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

putyokan, buyog =

é

mìfēng
蜜蜂

zhīzhū
蜘蛛

zhīzhū
蜘蛛
dakong ulod =

é

máochóng
毛虫

húdié
蝴蝶

cāngyíng
苍蝇
lamok =

wén

zhāngláng
蟑螂

cāngyíng
苍蝇

qiūyǐn
蚯蚓
wati =

é

máochóng
毛虫

qiūyǐn
蚯蚓

mìfēng
蜜蜂
handanaw =

mìfēng
蜜蜂

kūnchóng
昆虫

qīngtíng
蜻蜓

huángfēng
黄蜂
alasiwsiw =

máochóng
毛虫

máyǐ
蚂蚁

qīngtíng
蜻蜓

zhàměng
蚱蜢
insekto, pakan =

máyǐ
蚂蚁

kūnchóng
昆虫

qiūyǐn
蚯蚓

cāngyíng
苍蝇
langaw =

cāngyíng
苍蝇

máyǐ
蚂蚁

qīngtíng
蜻蜓

máyǐ
蚂蚁
sipit =

qīngtíng
蜻蜓

wúgōng
蜈蚣

kūnchóng
昆虫

rùi
uk`uk =

zhāngláng
蟑螂

wúgōng
蜈蚣

kūnchóng
昆虫

xiǎo kūnchóng
小昆虫
kaka =

zhīzhū
蜘蛛

qiūyǐn
蚯蚓

qiūyǐn
蚯蚓

cāngyíng
苍蝇
abatod =

máyǐ
蚂蚁

húdié
蝴蝶

qīngtíng
蜻蜓

jiǎchóng
甲虫
anunugba =

zhāngláng
蟑螂

é

qiūyǐn
蚯蚓

qiūyǐn
蚯蚓
kabakaba =

jiǎchóng
甲虫

máyǐ
蚂蚁

rùi

húdié
蝴蝶
wati =

húdié
蝴蝶

máyǐ
蚂蚁

qiūyǐn
蚯蚓

zhāngláng
蟑螂
hukhok, tagnok =

máyǐ
蚂蚁

húdié
蝴蝶

rùi

mìfēng
蜜蜂
lampinig =

zhàměng
蚱蜢

huángfēng
黄蜂

máochóng
毛虫

zhāngláng
蟑螂
hulmigas =

é

máyǐ
蚂蚁

qīngtíng
蜻蜓

zhàměng
蚱蜢
mamang =

zhīzhū
蜘蛛

cāngyíng
苍蝇

xiǎo kūnchóng
小昆虫

máochóng
毛虫
tanga =

qiūyǐn
蚯蚓

xiēzi
蝎子

zhāngláng
蟑螂

mìfēng
蜜蜂
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles