Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Insekto test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Insekto category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

uk`uk =

zhāngláng
蟑螂

xiēzi
蝎子

wén

wén
langaw =

máyǐ
蚂蚁

jiǎchóng
甲虫

cāngyíng
苍蝇

máochóng
毛虫
putyokan, buyog =

kūnchóng
昆虫

qīngtíng
蜻蜓

máyǐ
蚂蚁

mìfēng
蜜蜂
abatod =

kūnchóng
昆虫

jiǎchóng
甲虫

qiūyǐn
蚯蚓

é
anunugba =

é

xiǎo kūnchóng
小昆虫

xiǎo kūnchóng
小昆虫

qiūyǐn
蚯蚓
kaka =

húdié
蝴蝶

zhīzhū
蜘蛛

húdié
蝴蝶

rùi
lamok =

é

wén

zhàměng
蚱蜢

zhāngláng
蟑螂
wati =

é

qiūyǐn
蚯蚓

zhāngláng
蟑螂

xiēzi
蝎子
hukhok, tagnok =

rùi

wén

zhāngláng
蟑螂

é
handanaw =

húdié
蝴蝶

kūnchóng
昆虫

qīngtíng
蜻蜓

zhāngláng
蟑螂
hulmigas =

máyǐ
蚂蚁

jiǎchóng
甲虫

wén

xiǎo kūnchóng
小昆虫
mamang =

húdié
蝴蝶

zhāngláng
蟑螂

qiūyǐn
蚯蚓

xiǎo kūnchóng
小昆虫
kabakaba =

wén

zhàměng
蚱蜢

húdié
蝴蝶

qīngtíng
蜻蜓
dakong ulod =

kūnchóng
昆虫

máochóng
毛虫

máyǐ
蚂蚁

wén
tanga =

xiēzi
蝎子

wén

mìfēng
蜜蜂

máochóng
毛虫
insekto, pakan =

máyǐ
蚂蚁

cāngyíng
苍蝇

kūnchóng
昆虫

máyǐ
蚂蚁
wati =

qiūyǐn
蚯蚓

zhīzhū
蜘蛛

xiēzi
蝎子

xiǎo kūnchóng
小昆虫
sipit =

zhàměng
蚱蜢

zhāngláng
蟑螂

wúgōng
蜈蚣

qiūyǐn
蚯蚓
lampinig =

huángfēng
黄蜂

zhīzhū
蜘蛛

wúgōng
蜈蚣

wén
alasiwsiw =

zhàměng
蚱蜢

qiūyǐn
蚯蚓

wén

qiūyǐn
蚯蚓
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles