Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Insekto test

Currently 39 users online.

You will now be tested on the Insekto category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

abatod =

jiǎchóng
甲虫

xiǎo kūnchóng
小昆虫

máyǐ
蚂蚁

zhàměng
蚱蜢
lamok =

wén

mìfēng
蜜蜂

zhàměng
蚱蜢

rùi
kabakaba =

zhīzhū
蜘蛛

é

húdié
蝴蝶

rùi
uk`uk =

zhāngláng
蟑螂

qiūyǐn
蚯蚓

kūnchóng
昆虫

qiūyǐn
蚯蚓
lampinig =

zhāngláng
蟑螂

wúgōng
蜈蚣

huángfēng
黄蜂

qīngtíng
蜻蜓
anunugba =

mìfēng
蜜蜂

é

qiūyǐn
蚯蚓

qiūyǐn
蚯蚓
hulmigas =

é

máyǐ
蚂蚁

kūnchóng
昆虫

kūnchóng
昆虫
sipit =

kūnchóng
昆虫

é

wúgōng
蜈蚣

jiǎchóng
甲虫
mamang =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

wúgōng
蜈蚣

qiūyǐn
蚯蚓

é
putyokan, buyog =

qīngtíng
蜻蜓

húdié
蝴蝶

rùi

mìfēng
蜜蜂
alasiwsiw =

zhàměng
蚱蜢

zhāngláng
蟑螂

qīngtíng
蜻蜓

jiǎchóng
甲虫
langaw =

rùi

cāngyíng
苍蝇

wén

zhāngláng
蟑螂
dakong ulod =

máochóng
毛虫

wúgōng
蜈蚣

jiǎchóng
甲虫

wúgōng
蜈蚣
tanga =

xiēzi
蝎子

zhāngláng
蟑螂

jiǎchóng
甲虫

cāngyíng
苍蝇
insekto, pakan =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

zhāngláng
蟑螂

xiēzi
蝎子

kūnchóng
昆虫
kaka =

húdié
蝴蝶

wúgōng
蜈蚣

rùi

zhīzhū
蜘蛛
wati =

rùi

wén

huángfēng
黄蜂

qiūyǐn
蚯蚓
hukhok, tagnok =

máyǐ
蚂蚁

rùi

wén

huángfēng
黄蜂
wati =

jiǎchóng
甲虫

rùi

wúgōng
蜈蚣

qiūyǐn
蚯蚓
handanaw =

wúgōng
蜈蚣

máochóng
毛虫

mìfēng
蜜蜂

qīngtíng
蜻蜓
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles