Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Insekto test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Insekto category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

hukhok, tagnok =

zhīzhū
蜘蛛

mìfēng
蜜蜂

rùi

zhàměng
蚱蜢
lampinig =

zhàměng
蚱蜢

huángfēng
黄蜂

kūnchóng
昆虫

wúgōng
蜈蚣
uk`uk =

wúgōng
蜈蚣

zhāngláng
蟑螂

cāngyíng
苍蝇

zhàměng
蚱蜢
kaka =

jiǎchóng
甲虫

jiǎchóng
甲虫

xiǎo kūnchóng
小昆虫

zhīzhū
蜘蛛
putyokan, buyog =

mìfēng
蜜蜂

zhāngláng
蟑螂

qiūyǐn
蚯蚓

qiūyǐn
蚯蚓
abatod =

zhàměng
蚱蜢

jiǎchóng
甲虫

húdié
蝴蝶

máyǐ
蚂蚁
anunugba =

máyǐ
蚂蚁

é

zhīzhū
蜘蛛

máochóng
毛虫
sipit =

cāngyíng
苍蝇

máyǐ
蚂蚁

wúgōng
蜈蚣

jiǎchóng
甲虫
wati =

cāngyíng
苍蝇

zhàměng
蚱蜢

xiēzi
蝎子

qiūyǐn
蚯蚓
langaw =

wúgōng
蜈蚣

qiūyǐn
蚯蚓

cāngyíng
苍蝇

húdié
蝴蝶
insekto, pakan =

kūnchóng
昆虫

cāngyíng
苍蝇

xiēzi
蝎子

wúgōng
蜈蚣
kabakaba =

wúgōng
蜈蚣

húdié
蝴蝶

huángfēng
黄蜂

kūnchóng
昆虫
tanga =

xiēzi
蝎子

rùi

jiǎchóng
甲虫

jiǎchóng
甲虫
mamang =

zhàměng
蚱蜢

xiǎo kūnchóng
小昆虫

huángfēng
黄蜂

rùi
hulmigas =

máochóng
毛虫

mìfēng
蜜蜂

máyǐ
蚂蚁

rùi
wati =

cāngyíng
苍蝇

qiūyǐn
蚯蚓

xiēzi
蝎子

é
dakong ulod =

máochóng
毛虫

húdié
蝴蝶

kūnchóng
昆虫

mìfēng
蜜蜂
handanaw =

cāngyíng
苍蝇

kūnchóng
昆虫

qīngtíng
蜻蜓

rùi
alasiwsiw =

qiūyǐn
蚯蚓

zhàměng
蚱蜢

qiūyǐn
蚯蚓

húdié
蝴蝶
lamok =

rùi

wúgōng
蜈蚣

jiǎchóng
甲虫

wén
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles