Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Insekto test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Insekto category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

mamang =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

wúgōng
蜈蚣

cāngyíng
苍蝇

mìfēng
蜜蜂
putyokan, buyog =

húdié
蝴蝶

zhàměng
蚱蜢

qiūyǐn
蚯蚓

mìfēng
蜜蜂
insekto, pakan =

xiēzi
蝎子

máyǐ
蚂蚁

huángfēng
黄蜂

kūnchóng
昆虫
handanaw =

máyǐ
蚂蚁

rùi

húdié
蝴蝶

qīngtíng
蜻蜓
langaw =

wén

kūnchóng
昆虫

xiēzi
蝎子

cāngyíng
苍蝇
alasiwsiw =

zhāngláng
蟑螂

zhàměng
蚱蜢

qiūyǐn
蚯蚓

xiǎo kūnchóng
小昆虫
hulmigas =

jiǎchóng
甲虫

qiūyǐn
蚯蚓

kūnchóng
昆虫

máyǐ
蚂蚁
wati =

zhàměng
蚱蜢

é

qiūyǐn
蚯蚓

mìfēng
蜜蜂
lampinig =

é

huángfēng
黄蜂

qiūyǐn
蚯蚓

kūnchóng
昆虫
wati =

qiūyǐn
蚯蚓

wúgōng
蜈蚣

rùi

zhīzhū
蜘蛛
kabakaba =

kūnchóng
昆虫

rùi

húdié
蝴蝶

zhīzhū
蜘蛛
lamok =

qiūyǐn
蚯蚓

qiūyǐn
蚯蚓

qiūyǐn
蚯蚓

wén
anunugba =

zhīzhū
蜘蛛

wúgōng
蜈蚣

é

zhàměng
蚱蜢
uk`uk =

zhāngláng
蟑螂

zhīzhū
蜘蛛

huángfēng
黄蜂

máochóng
毛虫
hukhok, tagnok =

é

zhāngláng
蟑螂

rùi

é
kaka =

zhīzhū
蜘蛛

máyǐ
蚂蚁

xiǎo kūnchóng
小昆虫

wén
tanga =

zhīzhū
蜘蛛

mìfēng
蜜蜂

xiēzi
蝎子

qiūyǐn
蚯蚓
dakong ulod =

jiǎchóng
甲虫

jiǎchóng
甲虫

máochóng
毛虫

húdié
蝴蝶
sipit =

é

mìfēng
蜜蜂

wúgōng
蜈蚣

huángfēng
黄蜂
abatod =

qiūyǐn
蚯蚓

jiǎchóng
甲虫

xiǎo kūnchóng
小昆虫

é
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles