Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Lawas test

Currently 37 users online.

You will now be tested on the Lawas category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tuhod =

xiōng

qídài
脐带

xī, xīgài
膝, 膝盖

shèn, shènzàng
肾, 肾脏
buto =

máo

yǎnqiú
眼球

rǔfáng
乳房

yīndào
阴道
mata =

yǎnqiú
眼球

jǐng

yīndào
阴道

fùnǚ
妇女
tiil =

yāo

cháng

jiǎo, zú
脚, 足

tóu
tudlo sa tiil =

jiǎozhǐ
脚趾

zuǐdàtuǐ, gǔ
大腿, 股
paa =

yānhóu
咽喉

yǎnqiú
眼球

dàtuǐ, gǔ
大腿, 股

pángguāng
膀胱
atngal =

nǎitóu
奶头

shǒu

pìgu
屁股


pusod =

shǒuzhǎng
手掌

shǒu

dùqí
肚脐


dughan =

zhǐjié
指节rǔfáng
乳房

jīngyè
精液
lubot =

pí, pízàng
脾, 脾脏

zhǒu

tóu

pìgu
屁股
tiyan =

xīnzàng
心脏

fùbù
腹部

gǔgé
骨骼

jīròu
肌肉
tiyan =

rǔfáng
乳房

réntǐ
人体

fùnǚ
妇女


ilong =pángguāng
膀胱

bízi
鼻子

shèn, shènzàng
肾, 肾脏
bag-ang =gānzàng
肝脏

bízi
鼻子

zuǐ
tikud =

jiǎohòugēn
脚后跟yīndào
阴道

gǔgé
骨骼
kamot =

réntǐ
人体

jiǎozhǐ
脚趾

réntǐ
人体

shǒu
siko =

xīnzàng
心脏

jiǎohòugēn
脚后跟

zhǒu

wàn
dughan =

ěrduo
耳朵

xiōngqiāng
胸腔

é

nèibùde
内部的
lindog =

qūgàn
躯干

yīndào
阴道

jǐng

lèigǔ
肋骨
kalimutaw =

jīngyè
精液

wàn

yǎnqiú
眼球

túnbù
臀部
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles