Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Lawas test

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Lawas category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pantog =

fèi

pángguāng
膀胱

pìgu
屁股

dòngmài
动脉
buko sa tudlo =pángguāng
膀胱

lèigǔ
肋骨

zhǐjié
指节
sa sulod =

xiōng

jiǎozhǐ
脚趾

yānhóu
咽喉

nèibùde
内部的
baga =

qūgàn
躯干

fèi

túnbù
臀部

xiōng
kalimutaw =

féi

fùbù
腹部

yǎnqiú
眼球

huái
bat`ang =

féi

túnbù
臀部

méimao
眉毛

féi
pusod =

jīngyè
精液

huái

dùqí
肚脐

rèndài
韧带
tiil =

máo

dàtuǐ, gǔ
大腿, 股

jiǎo, zú
脚, 足

nánrén
男人
kaunuran sa batiis =

xuè

féi

yīndào
阴道

gānzàng
肝脏
kilay =

méimao
眉毛

chángjiǎozhǐ
脚趾
paa =

yānhóu
咽喉tuǐ

shǒuzhǎng
手掌
tiyan =pí, pízàng
脾, 脾脏

zuǐ

zǐgōng
子宫
paa =

jiǎozhǐ
脚趾

máo

dàtuǐ, gǔ
大腿, 股

zuǐ
babaye =

shèn, shènzàng
肾, 肾脏

fùnǚ
妇女
dalunggan =

yānhóu
咽喉

ěrduo
耳朵

réntǐ
人体

xiōng
luta-luta =

xuèguǎn
血管

rèndài
韧带

wàn

xuèguǎn
血管
liog =

yāo

jǐng

réntǐ
人体

nǎo
agtang =

yāo

é

dòngmài
动脉

wàn
tutunlan =

yānhóu
咽喉

ěrduo
耳朵

wàn

méimao
眉毛
otin =

yīnjīng
阴茎

féi

méimao
眉毛

túnbù
臀部
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles