Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Balay test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Balay category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

banyo =

gōngyù
公寓

yùshì
浴室

chēdào
车道

xiǎojìng
小径
parkingan =

lóushàng
楼上

huātán
花坛

chēdào
车道

wòshì
卧室
kwarto =

yùshì
浴室

bǎshǒu
把手

shì

mén
sa ubos =

lóuxià
楼下

suǒ

chēdào
车道

ménkǒu
门口
estante sa bintana =

xiǎojìng
小径

mén

huātán
花坛

chuāngtái
窗台
timbre sa pultahan =

ménlíng
门铃

páishuǐgōu
排水沟

huāyuán
花园

dìjiào
地窖
sirado =

qiang

chuāng

ménqián táijiē
门前台阶

suǒ
salog =

dìbǎn
地板

lóuxià
楼下

chēdào
车道

jiā
bintana =

ménlíng
门铃

mén

chēdào
车道

chuāng
hawan =

dìjiào
地窖

dìxiàshì
地下室

jiā

cǎopíng
草坪
bungbung =

qiang

chuāng

gōngyù
公寓

mén
atop =

píngfáng
平房

wūdǐng
屋顶

mén

páishuǐgōu
排水沟
kwarto =

wòshì
卧室

mén

chuāngtái
窗台

chúfáng
厨房
apartment =

ménkǒu
门口

gōngyù
公寓

chuāngtái
窗台

ménqián táijiē
门前台阶
alkoba =

wòshì
卧室

píngfáng
平房

nuǎnfáng
暖房

dǐnglóu
顶楼
puyanan =

gōngyù
公寓

jiā

xiǎojìng
小径

dìxiàshì
地下室
garahe anan =

mén

huāyuán
花园

ménkǒu
门口

chēfáng
车房
gate =

huāyuán
花园

lóuxià
楼下

yùshì
浴室

mén
samin sa bintana =

yùshì
浴室

dìxiàshì
地下室

tiānhuābǎn
天花板

chuāngbōli
窗玻璃
sa taas =

chēdào
车道

ménkǒu
门口

nuǎnfáng
暖房

lóushàng
楼上
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles