Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Pruitas test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Pruitas category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bayabas =xiāngjiāo
香蕉

fānshíliú
番石榴

shíliu
石榴
mansanas =

fènglí
风梨

píngguǒ
苹果

shuǐguǒ
水果

xìng
istroberi =

pútáo
葡萄

píngguǒ
苹果

pútáo
葡萄

cǎoméi
草莓
manga =

pútáoyòu
葡萄柚

shíliu
石榴

mángguǒ
芒果


pinya =

fènglí
风梨xīhóngshì
西红柿


milukoton =

pútáo
葡萄

táo

shuǐguǒ
水果

fènglí
风梨
kapayas =

pútáo
葡萄

xīhóngshì
西红柿

mù guā
木瓜

fènglí
风梨
ubas =

pútáo
葡萄

mángguǒ
芒果

píngguǒ
苹果

mángguǒ
芒果
seresa, lumboy =

xīhóngshì
西红柿

mù guā
木瓜

mángguǒ
芒果

yīngtao
樱桃
igos =

cǎoméi
草莓

wúhuāguǒ
无花果

shuǐguǒ
水果

mù guā
木瓜
saging =

mù guā
木瓜

xiāngjiāo
香蕉

cǎoméi
草莓

píngguǒ
苹果
granada =

xīhóngshì
西红柿

shíliu
石榴yīngtao
樱桃
pruitas =

shuǐguǒ
水果

fènglí
风梨

táo

wúhuāguǒ
无花果
kahil =xiāngjiāo
香蕉

yīngtao
樱桃

pútáoyòu
葡萄柚
melokoton =

xìng

fènglí
风梨

píngguǒ
苹果

wúhuāguǒ
无花果
kamatis =

yīngtao
樱桃

wúhuāguǒ
无花果

fènglí
风梨

xīhóngshì
西红柿
peras =

pútáoyòu
葡萄柚

pútáoyòu
葡萄柚

shíliu
石榴


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles