Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Pruitas test

Currently 14 users online.

You will now be tested on the Pruitas category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

kahil =

xīhóngshì
西红柿

mángguǒ
芒果

pútáo
葡萄

pútáoyòu
葡萄柚
manga =

mángguǒ
芒果

xiāngjiāo
香蕉

pútáo
葡萄

yīngtao
樱桃
melokoton =

fānshíliú
番石榴

xìng

xīhóngshì
西红柿


mansanas =

fènglí
风梨

fènglí
风梨

mù guā
木瓜

píngguǒ
苹果
kapayas =

shíliu
石榴

fènglí
风梨

mù guā
木瓜

fènglí
风梨
pruitas =

shuǐguǒ
水果

wúhuāguǒ
无花果mángguǒ
芒果
peras =

táo

pútáo
葡萄fènglí
风梨
pinya =

fènglí
风梨

táo

wúhuāguǒ
无花果

píngguǒ
苹果
milukoton =

mángguǒ
芒果

táo

pútáo
葡萄

xìng
ubas =

mù guā
木瓜

pútáo
葡萄

wúhuāguǒ
无花果

mángguǒ
芒果
kamatis =

shíliu
石榴

yīngtao
樱桃

xiāngjiāo
香蕉

xīhóngshì
西红柿
granada =

xìng

wúhuāguǒ
无花果

shuǐguǒ
水果

shíliu
石榴
seresa, lumboy =píngguǒ
苹果

yīngtao
樱桃

fānshíliú
番石榴
igos =

mángguǒ
芒果

píngguǒ
苹果

yīngtao
樱桃

wúhuāguǒ
无花果
saging =

mù guā
木瓜yīngtao
樱桃

xiāngjiāo
香蕉
bayabas =

fānshíliú
番石榴

cǎoméi
草莓

shuǐguǒ
水果

shíliu
石榴
istroberi =

shíliu
石榴

mù guā
木瓜

yīngtao
樱桃

cǎoméi
草莓
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles