Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Pruitas test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Pruitas category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

igos =

fènglí
风梨

wúhuāguǒ
无花果

pútáoyòu
葡萄柚

xīhóngshì
西红柿
melokoton =

xiāngjiāo
香蕉

xìng

shuǐguǒ
水果

fènglí
风梨
kapayas =

fānshíliú
番石榴

cǎoméi
草莓

xīhóngshì
西红柿

mù guā
木瓜
kahil =

pútáoyòu
葡萄柚

cǎoméi
草莓

cǎoméi
草莓

píngguǒ
苹果
pruitas =

xīhóngshì
西红柿mù guā
木瓜

shuǐguǒ
水果
seresa, lumboy =

xīhóngshì
西红柿

yīngtao
樱桃

táo

fānshíliú
番石榴
istroberi =

cǎoméi
草莓

mángguǒ
芒果

pútáo
葡萄

xìng
granada =

wúhuāguǒ
无花果

mù guā
木瓜shíliu
石榴
bayabas =

fānshíliú
番石榴

píngguǒ
苹果

xiāngjiāo
香蕉

shíliu
石榴
kamatis =

mángguǒ
芒果

xiāngjiāo
香蕉

pútáoyòu
葡萄柚

xīhóngshì
西红柿
saging =

táo

fānshíliú
番石榴

xiāngjiāo
香蕉

fènglí
风梨
mansanas =

xīhóngshì
西红柿

fènglí
风梨

yīngtao
樱桃

píngguǒ
苹果
peras =wúhuāguǒ
无花果

wúhuāguǒ
无花果

shíliu
石榴
manga =

shíliu
石榴

mángguǒ
芒果

xīhóngshì
西红柿

xìng
ubas =

xiāngjiāo
香蕉

mángguǒ
芒果

pútáo
葡萄

pútáoyòu
葡萄柚
pinya =

fènglí
风梨

xiāngjiāo
香蕉

xiāngjiāo
香蕉

cǎoméi
草莓
milukoton =

mángguǒ
芒果

pútáoyòu
葡萄柚

táo


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles