Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Pruitas test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Pruitas category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pruitas =

fènglí
风梨

xiāngjiāo
香蕉

shuǐguǒ
水果

fānshíliú
番石榴
peras =

mángguǒ
芒果

xīhóngshì
西红柿yīngtao
樱桃
seresa, lumboy =

fènglí
风梨

mángguǒ
芒果

shíliu
石榴

yīngtao
樱桃
saging =

xiāngjiāo
香蕉

mángguǒ
芒果

fènglí
风梨

mù guā
木瓜
kamatis =

fènglí
风梨

xīhóngshì
西红柿

fènglí
风梨

yīngtao
樱桃
igos =

wúhuāguǒ
无花果

yīngtao
樱桃

mángguǒ
芒果

mù guā
木瓜
pinya =táo

fènglí
风梨

xīhóngshì
西红柿
melokoton =

xìng

mù guā
木瓜

mù guā
木瓜

fānshíliú
番石榴
granada =

cǎoméi
草莓

shuǐguǒ
水果

shíliu
石榴

xiāngjiāo
香蕉
bayabas =

cǎoméi
草莓

píngguǒ
苹果

wúhuāguǒ
无花果

fānshíliú
番石榴
kapayas =

wúhuāguǒ
无花果

fānshíliú
番石榴

xìng

mù guā
木瓜
manga =

pútáoyòu
葡萄柚

fènglí
风梨

píngguǒ
苹果

mángguǒ
芒果
kahil =

yīngtao
樱桃

shíliu
石榴

pútáoyòu
葡萄柚

yīngtao
樱桃
istroberi =

mángguǒ
芒果

xīhóngshì
西红柿

cǎoméi
草莓

xiāngjiāo
香蕉
mansanas =

píngguǒ
苹果

cǎoméi
草莓

mù guā
木瓜

táo
ubas =

táo

pútáo
葡萄

pútáoyòu
葡萄柚


milukoton =

táopútáoyòu
葡萄柚


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles