Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Pagkaon test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Pagkaon category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

mga pruitas =

táng

guǒ xiànbǐng
果馅饼

shuǐguǒ
水果

wèi zhǔguò de
未煮过的
bitsukoy =

làobǐng
烙饼

miànfěn
面粉

pēngtiáo
烹调

ròu
harina =hújiāofěn
胡椒粉

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

miànfěn
面粉
matamis =

tángguǒ
糖果

yán

zhǔ

táng
hilba, tanum =

guǒ xiànbǐng
果馅饼

guǒ xiànbǐng
果馅饼

sōnggāo
松糕

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草
magluto, maglung-ag =

pēngtiáo
烹调

sōnggāo
松糕

zhǔ

guǒ xiànbǐng
果馅饼
asal sa pugon =

kǎo

wèi zhǔguò de
未煮过的

rénzào huángyóu
人造黄油

règǒu
热狗
pagluto =

huángyóu
黄油

pēngtiáo
烹调

tiáowèipǐn
调味品

ròu
kalan-on, pagkaon =

ròu

shíwù
食物

zhì

ròu
keyk nga keso =

règǒu
热狗

gānlàobǐng
干酪饼

zhǔ


pagpabukal =

ròu

kǎo

càiyáo
菜肴

zhǔ
panimpla, pagpalami =

tiáowèipǐn
调味品

shíwù
食物

wēi

guǒ xiànbǐng
果馅饼
vino =

càiyáo
菜肴

règǒu
热狗

pútaojiū
葡萄酒

pēngtiáo
烹调
maha =zhì

gānlàobǐng
干酪饼


atdog =zhì

wèi zhǔguò de
未煮过的

règǒu
热狗
tubig =

shuǐ

guǒ xiànbǐng
果馅饼

sōnggāo
松糕

ròu
mamon =

càiyáo
菜肴pútaojiū
葡萄酒

sōnggāo
松糕
anokan =

kǎo

miànfěn
面粉

wēi

zhǔ
torta =

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜

guǒ xiànbǐng
果馅饼

ròu

shuǐguǒ
水果
suka =

shuǐ

yán

rénzào huángyóu
人造黄油


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles