Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Isda test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Isda category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bakalaw =

fēiyú
鲱鱼

dié

xiè

xuě
iskit, puthawng bakya =

xiè

yáo kē
鳐科

xiè

dié
tahong =xiè

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

shāyú
鲨鱼
kasili =shàn, màn
鳝, 鳗

fēiyú
鲱鱼

lǐyú
鲤鱼
katambak =

fēiyú
鲱鱼

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

biān yú
蝙鱼

guī
tamban =

guī

fēiyú
鲱鱼
pasayan =

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

fēiyú
鲱鱼

xiǎoxiā
小虾

qīng
isda =

biān yú
蝙鱼

xuěfēiyú
鲱鱼
tuway, embaw =lǐyú
鲤鱼biān yú
蝙鱼
tulingan, anduhaw =

shàn, màn
鳝, 鳗

biān yú
蝙鱼

qīng

guī
pad-pad =

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

shàn, màn
鳝, 鳗

yáo kē
鳐科

dié
iho =shāyú
鲨鱼

lǐyú
鲤鱼


karpa =

lǐyú
鲤鱼

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

qīng


kasag =xuě

biān yú
蝙鱼

xiè
balitobong =

biān yú
蝙鱼guī

biān yú
蝙鱼
talaba =

xiè

xuě

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

qīng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles