Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Isda test

Currently 14 users online.

You will now be tested on the Isda category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

isda =yáo kē
鳐科

dié

guī
kasili =

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

xiǎoxiā
小虾

shàn, màn
鳝, 鳗

yáo kē
鳐科
talaba =

yáo kē
鳐科

xuě

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

lǐyú
鲤鱼
tamban =biān yú
蝙鱼

fēiyú
鲱鱼

xuě
iskit, puthawng bakya =

yáo kē
鳐科

fēiyú
鲱鱼

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

xuě
tahong =

lǐyú
鲤鱼

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物
iho =

fēiyú
鲱鱼

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物shāyú
鲨鱼
karpa =

fēiyú
鲱鱼yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

lǐyú
鲤鱼
tulingan, anduhaw =

shāyú
鲨鱼yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

qīng
kasag =

qīng

xiè

shàn, màn
鳝, 鳗

xiǎoxiā
小虾
tuway, embaw =

shāyú
鲨鱼

dié

fēiyú
鲱鱼


pad-pad =

xiǎoxiā
小虾

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

dié

yáo kē
鳐科
bakalaw =

xiǎoxiā
小虾

xuě

guī

guī
pasayan =

xuě

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

xiǎoxiā
小虾

lǐyú
鲤鱼
katambak =

qīng

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

biān yú
蝙鱼

shāyú
鲨鱼
balitobong =

xuě

xiè

guī

dié
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles