Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Isda test

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Isda category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pasayan =

lǐyú
鲤鱼

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

xiè

xiǎoxiā
小虾
talaba =

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

fēiyú
鲱鱼

qīng

shàn, màn
鳝, 鳗
iho =

xiè

shàn, màn
鳝, 鳗

shāyú
鲨鱼

shàn, màn
鳝, 鳗
kasag =

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

biān yú
蝙鱼

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

xiè
pad-pad =

biān yú
蝙鱼

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

dié

lǐyú
鲤鱼
tulingan, anduhaw =

yáo kē
鳐科

qīng

biān yú
蝙鱼

biān yú
蝙鱼
balitobong =

xuě

fēiyú
鲱鱼

guī

fēiyú
鲱鱼
tahong =

guī

qīng

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

guī
tamban =

fēiyú
鲱鱼

qīng

guī

qīng
iskit, puthawng bakya =

xiè

dié

yáo kē
鳐科

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物
bakalaw =

xiè

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

xuě

xiè
katambak =

biān yú
蝙鱼

xiè

xiè

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物
kasili =shàn, màn
鳝, 鳗

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

guī
tuway, embaw =háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

xiǎoxiā
小虾

xiè
isda =xièguī
karpa =

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

dié

lǐyú
鲤鱼

qīng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles