Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Isda test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Isda category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

katambak =yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

biān yú
蝙鱼

xiǎoxiā
小虾
balitobong =

guī

xiǎoxiā
小虾

biān yú
蝙鱼


iho =

dié

qīng

shāyú
鲨鱼

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物
iskit, puthawng bakya =

qīng

shàn, màn
鳝, 鳗

guī

yáo kē
鳐科
tamban =

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

xièfēiyú
鲱鱼
talaba =

guī

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

biān yú
蝙鱼

shàn, màn
鳝, 鳗
isda =

qīngyǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物
tahong =

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

shāyú
鲨鱼

biān yú
蝙鱼

lǐyú
鲤鱼
tulingan, anduhaw =

shàn, màn
鳝, 鳗

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

qīng

biān yú
蝙鱼
karpa =

lǐyú
鲤鱼

xuě
pasayan =

xiǎoxiā
小虾

xuěfēiyú
鲱鱼
kasili =shàn, màn
鳝, 鳗

fēiyú
鲱鱼

fēiyú
鲱鱼
kasag =

xiè

xuě

qīng

biān yú
蝙鱼
tuway, embaw =

xuě

lǐyú
鲤鱼

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎


pad-pad =

dié

xiè

yáo kē
鳐科

biān yú
蝙鱼
bakalaw =

biān yú
蝙鱼xuě

lǐyú
鲤鱼
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles