Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Imnonon test

Currently 48 users online.

You will now be tested on the Imnonon category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

sidra =

nǎi

píngguǒjiǔ
苹果酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

píjiǔ
啤酒
wiski =

jiǔ

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

nǎi

píngguǒjiǔ
苹果酒
init nga tsokolate =

píjiǔ
啤酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

yǐnliào
饮料

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
imnonon =

yǐnliào
饮料

báilándì
白兰地

píjiǔ
啤酒

xiāngbīnjiǔ
香槟酒
hinebra =

kāfēidòu
咖啡豆

shuǐ

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

jiǔ
brandi =

shuǐ

nǎi

báilándì
白兰地

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
alak =

píjiǔ
啤酒

píngguǒjiǔ
苹果酒

chá

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒
tubig =

kāfēidòu
咖啡豆

báilándì
白兰地

shuǐ

nǎi
gatas =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

píjiǔ
啤酒

nǎi

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒
alak nga sampan =

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

báilándì
白兰地

chá
kape =

píngguǒjiǔ
苹果酒

chá

báilándì
白兰地

kāfēidòu
咖啡豆
bir =

píngguǒjiǔ
苹果酒

píjiǔ
啤酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

báilándì
白兰地
kaktel =

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

píjiǔ
啤酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒
alkohol na imnonon =

yǐnliào
饮料

jiǔ

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

yǐnliào
饮料
tsa =

chá

píngguǒjiǔ
苹果酒

shuǐ

píngguǒjiǔ
苹果酒
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles