Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Imnonon test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Imnonon category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

kape =

nǎi

chá

kāfēidòu
咖啡豆

jiǔ
wiski =

báilándì
白兰地

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

jiǔ

chá
tubig =

kāfēidòu
咖啡豆

yǐnliào
饮料

jīwěijiǔ
鸡尾酒

shuǐ
bir =

píjiǔ
啤酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮
gatas =

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

nǎi

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
brandi =

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

báilándì
白兰地

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮
alak =

píjiǔ
啤酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
imnonon =

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

yǐnliào
饮料

jiǔ

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮
alkohol na imnonon =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

jiǔ

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒
hinebra =

píjiǔ
啤酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

xiāngbīnjiǔ
香槟酒
alak nga sampan =

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

kāfēidòu
咖啡豆

jīwěijiǔ
鸡尾酒
init nga tsokolate =

yǐnliào
饮料

jīwěijiǔ
鸡尾酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

chá
sidra =

píngguǒjiǔ
苹果酒

nǎi

jīwěijiǔ
鸡尾酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒
tsa =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

nǎi

yǐnliào
饮料

chá
kaktel =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

yǐnliào
饮料

jīwěijiǔ
鸡尾酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles