Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Imnonon test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Imnonon category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

imnonon =

kāfēidòu
咖啡豆

yǐnliào
饮料

jiǔ

nǎi
sidra =

jīwěijiǔ
鸡尾酒

píjiǔ
啤酒

píngguǒjiǔ
苹果酒

jiǔ
gatas =

chá

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

jiǔ

nǎi
kaktel =

kāfēidòu
咖啡豆

yǐnliào
饮料

shuǐ

jīwěijiǔ
鸡尾酒
brandi =

chá

báilándì
白兰地

jīwěijiǔ
鸡尾酒

shuǐ
alkohol na imnonon =

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

báilándì
白兰地

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

jiǔ
tubig =

báilándì
白兰地

shuǐ

kāfēidòu
咖啡豆

píjiǔ
啤酒
kape =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

báilándì
白兰地

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

kāfēidòu
咖啡豆
bir =

shuǐ

píjiǔ
啤酒

yǐnliào
饮料

jiǔ
tsa =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

shuǐ

chá

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮
wiski =

shuǐ

píngguǒjiǔ
苹果酒

nǎi

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
alak =

kāfēidòu
咖啡豆

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

jiǔ
init nga tsokolate =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

jīwěijiǔ
鸡尾酒

báilándì
白兰地

nǎi
alak nga sampan =

shuǐ

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

píjiǔ
啤酒

jiǔ
hinebra =

chá

chá

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

xiāngbīnjiǔ
香槟酒
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles