Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Imnonon test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Imnonon category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

kaktel =

jīwěijiǔ
鸡尾酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

chá

píngguǒjiǔ
苹果酒
alak =

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒

shuǐ

píngguǒjiǔ
苹果酒
bir =

píjiǔ
啤酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

píngguǒjiǔ
苹果酒

píngguǒjiǔ
苹果酒
sidra =

chá

píngguǒjiǔ
苹果酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒
alak nga sampan =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

píngguǒjiǔ
苹果酒

báilándì
白兰地
init nga tsokolate =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

píngguǒjiǔ
苹果酒

píngguǒjiǔ
苹果酒
tsa =

píjiǔ
啤酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

kāfēidòu
咖啡豆

chá
hinebra =

kāfēidòu
咖啡豆

píngguǒjiǔ
苹果酒

báilándì
白兰地

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒
gatas =

nǎi

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

píjiǔ
啤酒

báilándì
白兰地
imnonon =

chá

yǐnliào
饮料

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮
wiski =

kāfēidòu
咖啡豆

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒

jiǔ
alkohol na imnonon =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

chá

jiǔ
tubig =

shuǐ

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

yǐnliào
饮料

xiāngbīnjiǔ
香槟酒
brandi =

báilándì
白兰地

jīwěijiǔ
鸡尾酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒

píjiǔ
啤酒
kape =

nǎi

báilándì
白兰地

kāfēidòu
咖啡豆

nǎi
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles