Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Imnonon test

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Imnonon category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

gatas =

jiǔ

yǐnliào
饮料

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

nǎi
sidra =

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

píngguǒjiǔ
苹果酒

kāfēidòu
咖啡豆
bir =

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

píngguǒjiǔ
苹果酒

píjiǔ
啤酒
tsa =

báilándì
白兰地

jiǔ

chá

píjiǔ
啤酒
kaktel =

báilándì
白兰地

kāfēidòu
咖啡豆

nǎi

jīwěijiǔ
鸡尾酒
init nga tsokolate =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

xiāngbīnjiǔ
香槟酒
tubig =

píngguǒjiǔ
苹果酒

shuǐ

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

kāfēidòu
咖啡豆
imnonon =

píngguǒjiǔ
苹果酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒

nǎi

yǐnliào
饮料
kape =

kāfēidòu
咖啡豆

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

píjiǔ
啤酒

jiǔ
hinebra =

nǎi

píngguǒjiǔ
苹果酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮
wiski =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

báilándì
白兰地

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

báilándì
白兰地
brandi =

báilándì
白兰地

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

shuǐ

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
alak nga sampan =

kāfēidòu
咖啡豆

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

xiāngbīnjiǔ
香槟酒
alkohol na imnonon =

píngguǒjiǔ
苹果酒

yǐnliào
饮料

jiǔ

báilándì
白兰地
alak =

yǐnliào
饮料

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

píngguǒjiǔ
苹果酒

píngguǒjiǔ
苹果酒
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles