Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Adlaw, Buwan, Tuig test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Adlaw, Buwan, Tuig category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Panahon =

jìjié
季节

xīngqīwǔ
星期五

sānyuè
三月

jiǔyuè
九月
Sabado =

nián

xīngqīrì
星期日

xīngqīliù
星期六

yīyuè
一月
Hunyo =

xīngqīwǔ
星期五

xīngqīwǔ
星期五

liùyuè
六月

tiān
Oktubre =

xīngqīsì
星期四

xīngqīrì
星期日

shíyuè
十月

sānyuè
三月
Lunes =

yīyuè
一月

xīngqīyī
星期一

xīngqīsì
星期四

nián
Abril =

sìyuè
四月

qīyuè
七月

tiān

wǔyuè
五月
Martes =

bāyuè
八月

sānyuè
三月

xīngqī`èr
星期二

xiàjì
夏季
Biyernes =

xīngqī`èr
星期二

xīngqīwǔ
星期五

wǔyuè
五月

xiàjì
夏季
Disiembre =

xīngqīsì
星期四

shí`èryuè
十二月

yuè

sānyuè
三月
Miyerkules =

xīngqīsān
星期三

xiàjì
夏季

yīyuè
一月

tiān
Hulyo =

yīyuè
一月

qīyuè
七月

liùyuè
六月

tiān
Enero =

yīyuè
一月

jiǔyuè
九月

xīngqī
星期

nián
Simana =

nián

xīngqī
星期

jiǔyuè
九月

xīngqīsì
星期四
Marso =

sānyuè
三月

nián

èryuè
二月

shíyuè
十月
Tuig =

èryuè
二月

qiūjì
秋季

yīyuè
一月

nián
Pebrero =

liùyuè
六月

wǔyuè
五月

sìyuè
四月

èryuè
二月
Mayo =

wǔyuè
五月

xiàjì
夏季

bāyuè
八月

shíyīyuè
十一月
Adlaw =

tiān

chūnjì
春季

xīngqī`èr
星期二

yīyuè
一月
Tingtugnaw =

qīyuè
七月

dōngjì
冬季

xīngqīyī
星期一

sìyuè
四月
Huwebes =

shí`èryuè
十二月

xiàjì
夏季

sānyuè
三月

xīngqīsì
星期四
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles