Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Adlaw, Buwan, Tuig test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Adlaw, Buwan, Tuig category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Domingo =

dōngjì
冬季

xīngqīrì
星期日

xīngqīyī
星期一

jìjié
季节
Huwebes =

liùyuè
六月

bāyuè
八月

xīngqīsì
星期四

sānyuè
三月
Mayo =

tiān

wǔyuè
五月

shíyuè
十月

shíyīyuè
十一月
Tuig =

nián

sìyuè
四月

yuè

qiūjì
秋季
Tingtugnaw =

dōngjì
冬季

xīngqīsān
星期三

chūnjì
春季

shíyīyuè
十一月
Oktubre =

shíyuè
十月

nián

tiān

liùyuè
六月
Hulyo =

sìyuè
四月

nián

tiān

qīyuè
七月
Disiembre =

jìjié
季节

jiǔyuè
九月

shí`èryuè
十二月

xīngqīsān
星期三
Septembre =

jiǔyuè
九月

shí`èryuè
十二月

bāyuè
八月

shí`èryuè
十二月
Tingdagdag =

shí`èryuè
十二月

èryuè
二月

bāyuè
八月

qiūjì
秋季
Miyerkules =

bāyuè
八月

jìjié
季节

xīngqīsān
星期三

jìjié
季节
Panahon =

xīngqī
星期

bāyuè
八月

èryuè
二月

jìjié
季节
Biyernes =

xīngqīsì
星期四

xīngqī
星期

chūnjì
春季

xīngqīwǔ
星期五
Nobiembre =

xīngqīyī
星期一

bāyuè
八月

sānyuè
三月

shíyīyuè
十一月
Simana =

tiān

xīngqī
星期

liùyuè
六月

tiān
Lunes =

xīngqīwǔ
星期五

shíyuè
十月

xīngqīsān
星期三

xīngqīyī
星期一
Tingpamulak =

dōngjì
冬季

chūnjì
春季

sānyuè
三月

yuè
Sabado =

jiǔyuè
九月

xīngqīliù
星期六

chūnjì
春季

chūnjì
春季
Enero =

yīyuè
一月

nián

xīngqīrì
星期日

wǔyuè
五月
Pebrero =

xīngqī`èr
星期二

xīngqīsān
星期三

èryuè
二月

liùyuè
六月
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles