Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Adlaw, Buwan, Tuig test

Currently 14 users online.

You will now be tested on the Adlaw, Buwan, Tuig category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Pebrero =

chūnjì
春季

èryuè
二月

xīngqī`èr
星期二

qīyuè
七月
Huwebes =

xīngqīsì
星期四

bāyuè
八月

yīyuè
一月

xīngqī`èr
星期二
Septembre =

xīngqīsì
星期四

jiǔyuè
九月

qīyuè
七月

dōngjì
冬季
Tuig =

shí`èryuè
十二月

xīngqīliù
星期六

nián

sānyuè
三月
Abril =

xīngqīrì
星期日

tiān

sìyuè
四月

shí`èryuè
十二月
Nobiembre =

shíyīyuè
十一月

jìjié
季节

tiān

xīngqī`èr
星期二
Simana =

qīyuè
七月

xīngqī
星期

bāyuè
八月

xīngqīsān
星期三
Martes =

bāyuè
八月

xīngqī`èr
星期二

jiǔyuè
九月

sānyuè
三月
Miyerkules =

sānyuè
三月

xīngqīyī
星期一

xīngqīsān
星期三

xīngqīrì
星期日
Tingdagdag =

qiūjì
秋季

yīyuè
一月

bāyuè
八月

liùyuè
六月
Disiembre =

shíyīyuè
十一月

tiān

shí`èryuè
十二月

xīngqīsān
星期三
Oktubre =

shíyuè
十月

qīyuè
七月

qiūjì
秋季

shíyīyuè
十一月
Buwan =

xīngqīyī
星期一

shí`èryuè
十二月

yuè

xīngqīsān
星期三
Marso =

yuè

sānyuè
三月

liùyuè
六月

yīyuè
一月
Hulyo =

xiàjì
夏季

qīyuè
七月

èryuè
二月

shíyuè
十月
Hunyo =

xīngqī
星期

shí`èryuè
十二月

liùyuè
六月

wǔyuè
五月
Tingtugnaw =

qiūjì
秋季

dōngjì
冬季

sìyuè
四月

liùyuè
六月
Lunes =

wǔyuè
五月

shí`èryuè
十二月

xīngqīyī
星期一

jiǔyuè
九月
Adlaw =

bāyuè
八月

tiān

wǔyuè
五月

liùyuè
六月
Enero =

xīngqīsān
星期三

bāyuè
八月

liùyuè
六月

yīyuè
一月
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles