Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Adlaw, Buwan, Tuig test

Currently 38 users online.

You will now be tested on the Adlaw, Buwan, Tuig category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Biyernes =

chūnjì
春季

xīngqīwǔ
星期五

dōngjì
冬季

shíyīyuè
十一月
Huwebes =

xīngqīsì
星期四

yuè

shíyīyuè
十一月

xīngqīyī
星期一
Adlaw =

bāyuè
八月

xīngqīyī
星期一

xīngqīsì
星期四

tiān
Sabado =

xīngqīrì
星期日

xīngqīliù
星期六

tiān

xīngqīyī
星期一
Tingpamulak =

xīngqīliù
星期六

xīngqīyī
星期一

sānyuè
三月

chūnjì
春季
Agosto =

qīyuè
七月

xīngqī
星期

jiǔyuè
九月

bāyuè
八月
Enero =

jìjié
季节

xīngqīrì
星期日

sìyuè
四月

yīyuè
一月
Lunes =

sìyuè
四月

xīngqīyī
星期一

shíyīyuè
十一月

chūnjì
春季
Mayo =

dōngjì
冬季

wǔyuè
五月

xīngqī`èr
星期二

sìyuè
四月
Tuig =

dōngjì
冬季

nián

yuè

xīngqī
星期
Disiembre =

shí`èryuè
十二月

xīngqī
星期

xīngqī
星期

jiǔyuè
九月
Martes =

bāyuè
八月

bāyuè
八月

qīyuè
七月

xīngqī`èr
星期二
Miyerkules =

xīngqīsān
星期三

shíyuè
十月

bāyuè
八月

shí`èryuè
十二月
Panahon =

jìjié
季节

bāyuè
八月

xīngqīrì
星期日

sānyuè
三月
Marso =

shíyuè
十月

sānyuè
三月

xīngqī`èr
星期二

xīngqīyī
星期一
Domingo =

qiūjì
秋季

yīyuè
一月

jiǔyuè
九月

xīngqīrì
星期日
Oktubre =

xīngqīrì
星期日

bāyuè
八月

shíyuè
十月

xīngqīsān
星期三
Nobiembre =

shíyīyuè
十一月

dōngjì
冬季

wǔyuè
五月

sìyuè
四月
Hulyo =

shíyīyuè
十一月

xīngqīsān
星期三

shíyīyuè
十一月

qīyuè
七月
Hunyo =

xīngqī`èr
星期二

xīngqīrì
星期日

liùyuè
六月

sìyuè
四月
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles