Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Langgam test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Langgam category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

manok =

yīngwǔ
鹦鹉

qiān niǎo; héng kē niǎo
千鸟; 珩科鸟

xiǎojī
小鸡


gamao =

yīng

shuǐ niǎo (yī zhǒng niǎo)
水鸟(一种鸟)

lú cí
鸬鹚


gakit =

lù, cāng lù
鹭, 苍鹭

xìntiānwēng
信天翁

huǒjī
火鸡

wūdōng
乌鸫
uwak =

ōuyàqú
欧亚鸲

cāng yīng
苍鹰

ān chún
鹌鹑


periko =

yīngwǔ
鹦鹉

yuān

yàn ōu
燕鸥

māotóuyīng
猫头鹰
langgam martinis =

lù, cāng lù
鹭, 苍鹭

zhuómùniǎo
啄木鸟

ōuyàqú
欧亚鸲

yīng
gansa =

xìntiānwēng
信天翁

dùjuān
杜鹃

xiǎojī
小鸡

é
pitopit =

dùjuān
杜鹃

tūbí wūyā
秃鼻乌鸦

zhuómùniǎo
啄木鸟

niǎo
balug =

gēzi
鸽子

yǔyàn
雨燕

yīng

cāng yīng
苍鹰
pitpitaw =

ān chún
鹌鹑

ōuyàqú
欧亚鸲

yuān

cuì niǎo
翠鸟
banog =

huǒjī
火鸡

tíhú
鹈鹕

xiǎojī
小鸡

cāng yīng
苍鹰
tikarol =

lù, cāng lù
鹭, 苍鹭

zhuómùniǎo
啄木鸟

yīng


pabo =

lù, cāng lù
鹭, 苍鹭

yīng

huǒjī
火鸡

máquè
麻雀
banog-banog =

yuān

ōuyīng
gamaw =

má yā
麻鸦

lú cí
鸬鹚

zhuómùniǎo
啄木鸟

yīngwǔ
鹦鹉
puk =

niǎo

cuì niǎo
翠鸟é
itik =

xìntiānwēng
信天翁

xiǎo chángwěi yīngwǔ
小长尾鹦鹉
talabon =

huǒlièniǎo
火烈鸟

tūbí wūyā
秃鼻乌鸦

yīng


pagala =

tíhú
鹈鹕

yīng

yīng

dùjuān
杜鹃
tohil =

tíhú
鹈鹕

qiān niǎo; héng kē niǎo
千鸟; 珩科鸟

yīng

māotóuyīng
猫头鹰
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles