Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Langgam test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Langgam category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pabo =

ōu

shuǐ niǎo (yī zhǒng niǎo)
水鸟(一种鸟)

yǔyàn
雨燕

huǒjī
火鸡
tikbahaw =

é

lú cí
鸬鹚cuì niǎo
翠鸟
maya =

máquè
麻雀

tíhú
鹈鹕

wūdōng
乌鸫

yīng
gamao =lú cí
鸬鹚

cuì niǎo
翠鸟

shuǐ niǎo (yī zhǒng niǎo)
水鸟(一种鸟)
sungko-langit =

ōuyàqú
欧亚鸲

yīngwǔ
鹦鹉

yànzi
燕子

ōu
talabon, yoho, dugwak =

xiǎo chángwěi yīngwǔ
小长尾鹦鹉

niǎo

lù, cāng lù
鹭, 苍鹭

xiǎojī
小鸡
talabon =

yīnghuǒlièniǎo
火烈鸟

xìntiānwēng
信天翁
puk =

lù, cāng lù
鹭, 苍鹭

yànzi
燕子dùjuān
杜鹃
itik =

qiān niǎo; héng kē niǎo
千鸟; 珩科鸟

tíhú
鹈鹕ān chún
鹌鹑
kanaway =gēzi
鸽子

niǎo

ōu
tikarol =

zhuómùniǎo
啄木鸟

ōu

gēzi
鸽子

niǎo
manok =

xiǎo chángwěi yīngwǔ
小长尾鹦鹉

hēi shuǐ jī; cí hóng sōng jī
黑水鸡; 雌红松鸡

yīng

xiǎojī
小鸡
ngiwngiw, pungog =

cāng yīng
苍鹰

māotóuyīng
猫头鹰

huǒlièniǎo
火烈鸟

hēi shuǐ jī; cí hóng sōng jī
黑水鸡; 雌红松鸡
banog =

shuǐ niǎo (yī zhǒng niǎo)
水鸟(一种鸟)

écāng yīng
苍鹰
pitopit =

wūdōng
乌鸫

dùjuān
杜鹃

yīng


tohil =

yànzi
燕子

zhuómùniǎo
啄木鸟

cuì niǎo
翠鸟

qiān niǎo; héng kē niǎo
千鸟; 珩科鸟
banog =

lù, cāng lù
鹭, 苍鹭

māotóuyīng
猫头鹰

tíhú
鹈鹕

yīng
pagala =tíhú
鹈鹕

dùjuān
杜鹃

dùjuān
杜鹃
uwak =

lù, cāng lù
鹭, 苍鹭

wūdōng
乌鸫

ōuyàqú
欧亚鸲

lú cí
鸬鹚
uwak =dùjuān
杜鹃

shuǐ niǎo (yī zhǒng niǎo)
水鸟(一种鸟)


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles