Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Langgam test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Langgam category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

banog =

gēzi
鸽子

huǒlièniǎo
火烈鸟

yuān

cāng yīng
苍鹰
langgam =

niǎo

qiān niǎo; héng kē niǎo
千鸟; 珩科鸟

yīng

é
bontog =

má yā
麻鸦

qiān niǎo; héng kē niǎo
千鸟; 珩科鸟tíhú
鹈鹕
gamao =

shuǐ niǎo (yī zhǒng niǎo)
水鸟(一种鸟)

wūdōng
乌鸫

gēzi
鸽子

yǔyàn
雨燕
kanaway =

shuǐ niǎo (yī zhǒng niǎo)
水鸟(一种鸟)

qiān niǎo; héng kē niǎo
千鸟; 珩科鸟

yànzi
燕子

yàn ōu
燕鸥
gansa =

ōuyàqú
欧亚鸲

é

ōu

má yā
麻鸦
tohil =

ān chún
鹌鹑

qiān niǎo; héng kē niǎo
千鸟; 珩科鸟

ōuyàqú
欧亚鸲


maya =

máquè
麻雀

hēi shuǐ jī; cí hóng sōng jī
黑水鸡; 雌红松鸡huǒjī
火鸡
talabon, yoho, dugwak =

lù, cāng lù
鹭, 苍鹭

hēi shuǐ jī; cí hóng sōng jī
黑水鸡; 雌红松鸡

huǒjī
火鸡


langgam martinis =

cuì niǎo
翠鸟

ōuyàqú
欧亚鸲

yàn ōu
燕鸥

māotóuyīng
猫头鹰
gakit =

yǔyàn
雨燕

yànzi
燕子

lù, cāng lù
鹭, 苍鹭

xìntiānwēng
信天翁
sayao =

yǔyàn
雨燕

niǎo

tūbí wūyā
秃鼻乌鸦

tíhú
鹈鹕
uwak =

wūdōng
乌鸫xìntiānwēng
信天翁

lù, cāng lù
鹭, 苍鹭
banog =

niǎo

yīng

tíhú
鹈鹕

xìntiānwēng
信天翁
sungko-langit =

cāng yīng
苍鹰

cāng yīng
苍鹰

yànzi
燕子

huǒjī
火鸡
periko =

ōu

gēzi
鸽子xiǎo chángwěi yīngwǔ
小长尾鹦鹉
banog-banog =

niǎo

xiǎojī
小鸡

yuān

wūdōng
乌鸫
tikbahaw =

cuì niǎo
翠鸟

yuān

yàn ōu
燕鸥

niǎo
pabo =

zhuómùniǎo
啄木鸟

dùjuān
杜鹃

máquè
麻雀

huǒjī
火鸡
uwak =

yǔyàn
雨燕

tūbí wūyā
秃鼻乌鸦yīng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles