Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Langgam test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Langgam category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

uwak =

xìntiānwēng
信天翁

cāng yīng
苍鹰

ōuyàqú
欧亚鸲


agila, manaol =

yīng

yuān

ōuyàqú
欧亚鸲

yīngwǔ
鹦鹉
banog =

shuǐ niǎo (yī zhǒng niǎo)
水鸟(一种鸟)

lièyīng
猎鹰

máquè
麻雀


talabon =

niǎo

hēi shuǐ jī; cí hóng sōng jī
黑水鸡; 雌红松鸡

huǒlièniǎo
火烈鸟

má yā
麻鸦
sungko-langit =

yīng

huǒlièniǎo
火烈鸟

yànzi
燕子


pitopit =

qiān niǎo; héng kē niǎo
千鸟; 珩科鸟

yàn ōu
燕鸥

dùjuān
杜鹃

tūbí wūyā
秃鼻乌鸦
langgam =

ōuyàqú
欧亚鸲

huǒlièniǎo
火烈鸟niǎo
periko =qiān niǎo; héng kē niǎo
千鸟; 珩科鸟

xiǎo chángwěi yīngwǔ
小长尾鹦鹉

huǒlièniǎo
火烈鸟
gakit =

xìntiānwēng
信天翁cāng yīng
苍鹰


kanaway =

shuǐ niǎo (yī zhǒng niǎo)
水鸟(一种鸟)

ōu

yīngwǔ
鹦鹉

yīng
uwak =

dùjuān
杜鹃

yīng

wūdōng
乌鸫

huǒjī
火鸡
gansa =

yīng

yīngwǔ
鹦鹉

é

māotóuyīng
猫头鹰
maya =

māotóuyīng
猫头鹰

ōu

gēzi
鸽子

máquè
麻雀
pitpitaw =

yīng

ān chún
鹌鹑

tíhú
鹈鹕

yuān
tohil =

qiān niǎo; héng kē niǎo
千鸟; 珩科鸟

ān chún
鹌鹑

niǎo

wūdōng
乌鸫
banog =

qiān niǎo; héng kē niǎo
千鸟; 珩科鸟

māotóuyīng
猫头鹰

ōu

yīng
talabon, yoho, dugwak =

lú cí
鸬鹚

lú cí
鸬鹚lù, cāng lù
鹭, 苍鹭
tikbahaw =

xiǎo chángwěi yīngwǔ
小长尾鹦鹉

hēi shuǐ jī; cí hóng sōng jī
黑水鸡; 雌红松鸡

cuì niǎo
翠鸟

yīng
banog-banog =

má yā
麻鸦

máquè
麻雀

huǒjī
火鸡

yuān
itik =

yǔyàn
雨燕yànzi
燕子

xiǎojī
小鸡
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles