Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Kwarto test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Kwarto category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

samin =

shūzhuāngtái
梳妆台

shūzhuāngtái
梳妆台

jìng

dēng
suga =

bìchú
壁橱

dēng

chōutì
抽屉

zhěntou
枕头
unlan =

chuángdiàn
床垫

jìng

chuángdiàn
床垫

zhěntou
枕头
lamparilya =

dēng

jìng

chuángdān
床单

wòshì
卧室
kutson, kultson =

chuángdiàn
床垫

chuáng

yǔróngbèi
羽绒被

bìchú
壁橱
hunos =

chuángdiàn
床垫

chōutì
抽屉

wòshì
卧室

bìchú
壁橱
kabinet =

yǔróngbèi
羽绒被

chuáng

bìchú
壁橱

dēng
katre =

guìchú
柜橱

chuángdiàn
床垫

chuáng

dēng
hapin sa kama =

yǔróngbèi
羽绒被

shūzhuāngtái
梳妆台

jìng

guìchú
柜橱
kwarto =

shūzhuāngtái
梳妆台

dēng

bìchú
壁橱

wòshì
卧室
kubrekama =

chuángdān
床单

zhěntou
枕头

dēng

chuángdiàn
床垫
kabinet =

guìchú
柜橱

chuáng

chuáng

wòshì
卧室
tokador =

chuáng

dēng

wòshì
卧室

shūzhuāngtái
梳妆台
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles