Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Kwarto test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Kwarto category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

kwarto =

jìng

wòshì
卧室

jìng

chuáng
tokador =

chōutì
抽屉

zhěntou
枕头

guìchú
柜橱

shūzhuāngtái
梳妆台
kabinet =

jìng

guìchú
柜橱

yǔróngbèi
羽绒被

shūzhuāngtái
梳妆台
kabinet =

bìchú
壁橱

shūzhuāngtái
梳妆台

chōutì
抽屉

yǔróngbèi
羽绒被
kutson, kultson =

zhěntou
枕头

guìchú
柜橱

zhěntou
枕头

chuángdiàn
床垫
hunos =

wòshì
卧室

chuáng

bìchú
壁橱

chōutì
抽屉
lamparilya =

chōutì
抽屉

dēng

chuángdān
床单

chuángdiàn
床垫
kubrekama =

chōutì
抽屉

chuángdiàn
床垫

chuáng

chuángdān
床单
samin =

dēng

chōutì
抽屉

jìng

dēng
hapin sa kama =

zhěntou
枕头

dēng

wòshì
卧室

yǔróngbèi
羽绒被
katre =

dēng

chuáng

yǔróngbèi
羽绒被

dēng
unlan =

bìchú
壁橱

zhěntou
枕头

chuángdān
床单

yǔróngbèi
羽绒被
suga =

zhěntou
枕头

dēng

jìng

shūzhuāngtái
梳妆台
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles