Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Astronomiya test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Astronomiya category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Neptune =

xīngxì
星系

tàiyáng
太阳

tiānwénxué
天文学

hǎiwángxīng
海王星
galaxiya =

xīngxì
星系

tiānwénxué
天文学

tàiyáng
太阳

huǒxīng
火星
adlaw =

tàiyáng
太阳

dìqiú
地球

yuèqiú
月球

tiānwénxué
天文学
Pluto =

tǔxīng
土星

tàiyáng
太阳

xīng

míngwángxīng
冥王星
Uranus =

huìxīng
彗星

míngwángxīng
冥王星

tiānwángxīng
天王星

liúxīngyǔ
流星雨
Jupiter =

tǔxīng
土星

mùxīng
木星

yuèqiú
月球

yǔzhòu
宇宙
Milky Way =

shuǐxīng
水星

yínhéxì
银河系

xiǎoxíngxīng
小行星

xíngxīng
行星
pag-uwan og bulalakaw =

liúxīngyǔ
流星雨

yuèqiú
月球

yǔzhòu
宇宙

shuǐxīng
水星
Planeta =

xíngxīng
行星

tiānwénxué
天文学

yuèqiú
月球

tiānwángxīng
天王星
Mars =

tiānwénxué
天文学

hǎiwángxīng
海王星

xīng

huǒxīng
火星
Kalibutan =

tiānwénxué
天文学

tǔxīng
土星

xiǎoxíngxīng
小行星

dìqiú
地球
bulan =

tiānwángxīng
天王星

hǎiwángxīng
海王星

xīngxì
星系

yuèqiú
月球
tibuok kalibutan =

yuèqiú
月球

xīngxì
星系

yǔzhòu
宇宙

yuèqiú
月球
bulan, buwan =

xíngxīng
行星

hǎiwángxīng
海王星

yǔzhòu
宇宙

yuèqiú
月球
asteroid =

dìqiú
地球

xiǎoxíngxīng
小行星

hǎiwángxīng
海王星

jīnxīng
金星
bitoon =

tǔxīng
土星

shuǐxīng
水星

tiānwénxué
天文学

xīng
comet =

xīngxì
星系

dìqiú
地球

míngwángxīng
冥王星

huìxīng
彗星
planeta =

tàiyáng
太阳

xíngxīng
行星

yuèqiú
月球

shuǐxīng
水星
Mercury =

tiānwángxīng
天王星

xīngxì
星系

xíngxīng
行星

shuǐxīng
水星
Astronomiya =

xīng

tiānwénxué
天文学

huìxīng
彗星

yuèqiú
月球
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles