Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Astronomiya test

Currently 38 users online.

You will now be tested on the Astronomiya category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Milky Way =

xíngxīng
行星

yínhéxì
银河系

shuǐxīng
水星

tiānwénxué
天文学
Planeta =

shuǐxīng
水星

xīng

xíngxīng
行星

yǔzhòu
宇宙
bulalakaw =

xīng

liúxīng
流星

mùxīng
木星

míngwángxīng
冥王星
asteroid =

yuèqiú
月球

liúxīngyǔ
流星雨

yuèqiú
月球

xiǎoxíngxīng
小行星
Mercury =

mùxīng
木星

shuǐxīng
水星

tàiyáng
太阳

yǔzhòu
宇宙
comet =

huǒxīng
火星

huìxīng
彗星

tiānwénxué
天文学

shuǐxīng
水星
bulan =

jīnxīng
金星

yuèqiú
月球

jīnxīng
金星

huǒxīng
火星
Venus =

xíngxīng
行星

jīnxīng
金星

tiānwénxué
天文学

liúxīngyǔ
流星雨
bulan, buwan =

yuèqiú
月球

liúxīng
流星

liúxīngyǔ
流星雨

mùxīng
木星
galaxiya =

xīngxì
星系

xiǎoxíngxīng
小行星

yuèqiú
月球

tiānwángxīng
天王星
Kalibutan =

liúxīngyǔ
流星雨

míngwángxīng
冥王星

yuèqiú
月球

dìqiú
地球
Jupiter =

liúxīng
流星

mùxīng
木星

tiānwénxué
天文学

tiānwénxué
天文学
planeta =

tiānwángxīng
天王星

jīnxīng
金星

tàiyáng
太阳

xíngxīng
行星
adlaw =

xīngxì
星系

tàiyáng
太阳

mùxīng
木星

yínhéxì
银河系
Mars =

xīng

huìxīng
彗星

huǒxīng
火星

xiǎoxíngxīng
小行星
Pluto =

tiānwénxué
天文学

míngwángxīng
冥王星

tiānwénxué
天文学

xīng
Astronomiya =

tiānwénxué
天文学

tàiyáng
太阳

shuǐxīng
水星

mùxīng
木星
Uranus =

huìxīng
彗星

liúxīngyǔ
流星雨

tàiyáng
太阳

tiānwángxīng
天王星
tibuok kalibutan =

yǔzhòu
宇宙

huìxīng
彗星

jīnxīng
金星

tiānwángxīng
天王星
Neptune =

míngwángxīng
冥王星

tàiyáng
太阳

liúxīng
流星

hǎiwángxīng
海王星
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles