Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Astronomiya test

Currently 37 users online.

You will now be tested on the Astronomiya category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Planeta =

liúxīngyǔ
流星雨

míngwángxīng
冥王星

xíngxīng
行星

mùxīng
木星
Mars =

tiānwángxīng
天王星

hǎiwángxīng
海王星

huǒxīng
火星

xīng
galaxiya =

xīngxì
星系

jīnxīng
金星

dìqiú
地球

tiānwángxīng
天王星
Pluto =

míngwángxīng
冥王星

xīng

yuèqiú
月球

xīng
bulan =

liúxīng
流星

yínhéxì
银河系

dìqiú
地球

yuèqiú
月球
pag-uwan og bulalakaw =

shuǐxīng
水星

yǔzhòu
宇宙

xíngxīng
行星

liúxīngyǔ
流星雨
Kalibutan =

xiǎoxíngxīng
小行星

shuǐxīng
水星

dìqiú
地球

shuǐxīng
水星
Jupiter =

xíngxīng
行星

liúxīng
流星

mùxīng
木星

shuǐxīng
水星
comet =

xíngxīng
行星

mùxīng
木星

yínhéxì
银河系

huìxīng
彗星
Neptune =

yínhéxì
银河系

xiǎoxíngxīng
小行星

dìqiú
地球

hǎiwángxīng
海王星
planeta =

huìxīng
彗星

yuèqiú
月球

xíngxīng
行星

tiānwángxīng
天王星
bulan, buwan =

yǔzhòu
宇宙

yuèqiú
月球

huìxīng
彗星

xíngxīng
行星
Venus =

yǔzhòu
宇宙

jīnxīng
金星

tiānwángxīng
天王星

xíngxīng
行星
adlaw =

tiānwángxīng
天王星

liúxīngyǔ
流星雨

tàiyáng
太阳

hǎiwángxīng
海王星
Mercury =

míngwángxīng
冥王星

shuǐxīng
水星

tiānwángxīng
天王星

xiǎoxíngxīng
小行星
Milky Way =

tǔxīng
土星

tiānwénxué
天文学

mùxīng
木星

yínhéxì
银河系
asteroid =

xiǎoxíngxīng
小行星

xīngxì
星系

xíngxīng
行星

shuǐxīng
水星
Uranus =

tàiyáng
太阳

shuǐxīng
水星

tàiyáng
太阳

tiānwángxīng
天王星
bulalakaw =

xīng

liúxīng
流星

xīng

yuèqiú
月球
Astronomiya =

tiānwángxīng
天王星

tiānwángxīng
天王星

tiānwénxué
天文学

míngwángxīng
冥王星
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles