Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Mananap test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Mananap category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

mananap, hayop =



bǔrǔ dòngwù
哺乳动物



dòngwù
动物
panit =

páxíng dòngwù
爬行动物






ilong =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物



bízi
鼻子

niǎozuǐ
鸟嘴
nagkamang =

páxíng dòngwù
爬行动物

niǎohuì
鸟喙

niǎohuì
鸟喙

kǒubízi
口鼻子
kapay =

shòupí
兽皮

liáoyá
獠牙

páxíng dòngwù
爬行动物

qízhuàngzhī
鳍状肢
lambungay =

lín

zōng



niǎo, qín
鸟, 禽
isda =

kǒubízi
口鼻子



kǒubízi
口鼻子

yù`érdài
育儿袋
bungot =

māo de húzi
猫的胡子

niǎohuì
鸟喙

jiānyá
尖牙

liáoyá
獠牙
busal =

kǒubízi
口鼻子

niǎozuǐ
鸟嘴

wěiba
尾巴

māo de húzi
猫的胡子
kuko sa mananap =

yù`érdài
育儿袋

yù`érdài
育儿袋

kǒnglóng
恐龙

zhuǎzi
爪子
mammal =

niǎohuì
鸟喙

niǎohuì
鸟喙

dòngwù
动物

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
dinosor =

zhuǎzi
爪子

māo de húzi
猫的胡子

kǒnglóng
恐龙

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
panit sa mananap =

shòupí
兽皮

jiānyá
尖牙

jiānyá
尖牙

zhǎo
silik, kapay =



shòupí
兽皮

niǎohuì
鸟喙

zhǎo
ikog =

qízhuàngzhī
鳍状肢

kǒnglóng
恐龙

wěiba
尾巴

kǒubízi
口鼻子
kuko sa langgam =

zhuǎ

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

zhǎo

shòupí
兽皮
langgam =

wěiba
尾巴

liáoyá
獠牙

niǎo, qín
鸟, 禽

niǎohuì
鸟喙
tuhak, fuhik, sungo =



kǒnglóng
恐龙

niǎozuǐ
鸟嘴


bulsa =

bízi
鼻子

zhuǎ

niǎo, qín
鸟, 禽

yù`érdài
育儿袋
bangil =

jiānyá
尖牙

qízhuàngzhī
鳍状肢

zhǎo

dòngwù
动物
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles