Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > Türkçe-Felemenkçe Sözlük

Türkçe-Felemenkçe Sözlük | Rakamlar

Search dictionary :-

TürkçeFelemenkçe

rakamn Nummer

sıfırnurl
sıfırnurl
bireen
ikitwee
üçdrie
dörtvier
beşvijf
altızes
yedizeven
sekizacht
dokuznegen
ontien
on birelf
on ikitwaalf
on üçdertien
on dörtveertien
on beşvijftien
on altızestien
on yedizeventien
on sekizachttien
on dokuznegentien
yirmitwintig
yirmi bireenentwintig
yirmi ikitweeëntwintig
otuzdertig
otuz bireenendertig
otuz ikitweeëndertig
kırkveertig
kırk bireenenveertig
kırk ikitweeënveertig
ellivijftig
elli bireenenvijftig
altmışzestig
altmış bireenenzestig
yetmişzeventig
yetmiş bireenenzeventig
seksentachtig
seksen bireenentachtig
doksannegentig
doksan bireenennegentig
yüzhonderd
yüz birhonderd een
yüz ikihonderd twee
iki yüztweehonderd
iki yüz birtweehonderd een
üç yüzdriehonderd
dört yüzvierhonderd
beş yüzvijfhonderd
altı yüzzeshonderd
yedi yüzzevenhonderd
sekiz yüzachthonderd
dokuz yüznegenhonderd
binduizend
iki bintweeduizend
üç bindrieduizend
dört binvierduizend
beş binvijfduizend
altı binzesduizend
yedi binzevenduizend
sekiz binachtduizend
dokuz binnegenduizend
on bintienduizend
yüz binhonderdduizend
milyonmiljoen
on milyontienmiljoen
yüz milyonhonderdmiljoen
milyarmiljard
on milyartien miljard
trilyontriljoen
Now take the Rakamlar test in Nederlands

Language Book Store

Tip:-
In dutch, g and ch are called hard.

For example, in the english word grow, the g is called soft and is spoken at the front of the mouth. A hard g is pronounced in the back of the mouth.
Kategori
Ülkeler

Vahşi Yaşam
Doğa
İnsan Vücudu
Hayvanlar
Sürüngenler
Memeli Hayvanlar
Balıklar
Kuşlar
Böcekler
Bitkiler
Çiçekler
Sebzeler
Meyveler
Ağaçlar

Genel Yaşam
Akrabalar
Din
İçecekler
Gün, Ay, Yıl
Zaman
Sılahlar

Moda
Kumaşlar
Elbisler
Ayakkabılar
Kuyumculuk

Binalar
Ev
Oturma Odası
Banyo
Yatak Odası
Mutfak
Ofis

Bilim
Elementler
Astronomi
Biçimler
Ağırlıklar ve Ölçüler

Lisan
Rakamlar
Copyright © 2005-2018 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles