Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > Türkçe-Italyanca Sözlük

Türkçe-Italyanca Sözlük | Din

Search dictionary :-

TürkçeItalyanca

dinselreligioso, religiosa
apostolm apostolo
atamakordinare
azizm santo, f santa
başpiskoposm arcivescovo
Budam Budda
Budistm/f buddista
Budizmm buddismo
camif moschea
cehennemm inferno
cennetm cielo
dindardevoto, devota
dua etmekpregare
duaf preghiera
günah çıkartma hücresim confessionale
hıristiyanm cristiano, f cristiana
hıristiyanlıkm cristianesimo
hahamm rabbino
havarim discepolo
hayırduam benedetto, m benedetta
Hazreti İsam Cristo
iblism demonio
itiraff confessione
Katolikm cattolico, f cattolica
keşişm monaco
kilisef chiesa
kutsalsanto, santa
Kutsal Kitapf Sacra Scrittura
kutsamakbenedire
küçük kilisef capella
melekm angelo
mezarlıkm cimitero
Müslümanm musulmano, f musulmana
oraklm oracolo
papazm pastore
paygamberm profeta
piskoposm vescovo
rahibef suora, f monaca
rahibef sacerdotessa
rahip yardımcısım accolito, f accolita
rahipm Padre
rahipm prete, m sacerdote
rahiplikm sacerdozio
Şabatf domenica
şeytanm Satana
şeytanm diavolo
tabutf bara
Tanrım Dio
Tanrıçaf Dea
tapınakm tempio
tapınmaadorare
tapan kimsem adoratore, f adoratrice
türbem reliquario
vaız vermekpredicare
vaftizm battesimo
Vaftizcim/f battista
Yahudim ebreo
Yahudilere özgüebreo, ebrea
Now take the Din test in Italian

Language Book Store
Kategori
Ülkeler

Vahşi Yaşam
Doğa
İnsan Vücudu
Hayvanlar
Sürüngenler
Memeli Hayvanlar
Balıklar
Kuşlar
Böcekler
Bitkiler
Çiçekler
Sebzeler
Meyveler
Ağaçlar

Genel Yaşam
Akrabalar
Din
İçecekler
Gün, Ay, Yıl
Zaman
Sılahlar

Moda
Kumaşlar
Elbisler
Ayakkabılar
Kuyumculuk

Binalar
Ev
Oturma Odası
Banyo
Yatak Odası
Mutfak
Ofis

Bilim
Elementler
Astronomi
Biçimler
Ağırlıklar ve Ölçüler

Lisan
Rakamlar
Copyright © 2005-2018 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles