Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > Svensk-Kinesisk Ordbok

Svensk-Kinesisk Ordbok | Släktingar

Search dictionary :-

SvenskPinyinKinesisk

släktingqīn shǔ亲属
familjjiā, jiā tíng家, 家庭
vän, väninnapéng yǒu朋友
mormǔ qīn母亲
far, paterfù qīn父亲
barnér tóng儿童
sonér zi儿子
dotternǚ`ér女儿
systerjiě, mèi姐, 妹
bror, broderxiōngdì兄弟
babyyīng`ēr婴儿
farfar, morfarzǔ fú祖父
farfar, morfaryé yé爷爷
farmor, mormorzǔmǔ祖母
farmor, mormorzǔmǔnǎi nǎi奶奶
barnbarnsūn zi, sūn nǚ孙子, 孙女
sondotter, dotterdottersūn nǚ孙女
sonson, dottersonsūn zi孙子
äkta man, makezhàng fu丈夫
systerson, brorsonzhí zi侄子
systerdotter, brorsdotterzhí nǚ侄女
sväryīn qīn姻亲
svärmoryuè mǔ岳母
svärfaryuè fù岳父
svärsonnǚ xù女婿
svärdotterér xí儿媳
Now take the Släktingar test in Chinese

Language Book Store

Tip:-
The romanized version of written chinese is called putonghua and it displays the tones of chinese to help in the pronunciation.
Kategorier
Djurliv
Natur
Människokroppen
Djur
Reptiler
Däggdjur
Fisk
Insekter
Grönsaker
Frukt
Träd

Allmänt Liv
Dag, Månad, År
Drycker
Släktingar
Tid

Mode
Tyger

Vardagsrum
Badrum
Sovrum

Vetenskap
Former
Copyright © 2005-2018 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles