Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > 瑞典语字典

瑞典语字典 | 哺乳动物

Search dictionary :-

汉语拼音瑞典语

哺乳动物bǔrǔ dòngwùnt däggdjur
食肉动物shíròu dòngwùc köttätare
食草动物shícǎo dòngwùc växtätare
食虫动物shíchóng dòngwùc insektsätare
杂食动物záshí dòngwùc allätare

白鼬báiyòuc iller
斑马bānmǎc zebra
穿山甲chuān shān jiǎc myrkott
刺猬cìwèic igelkott
长颈路chángjǐnglùc giraff
河马hémǎc flodhäst
c räv
黑豹hēibàoc panter
海豹hǎibàoc säl
海狮hǎishīnt sjölejon
海象hǎixiàngc valross
c tiger
黄鼬huángyòuc vessla
huānc grävling
lángc varg
羚羊的一种língyáng deyīzhǒngc gnuer
羚羊língyángc antilop
鬣狗liègǒuc hyena
骆驼luòtuoc kamel
美洲驼, 无峰驼měi zhōu tuó, wú fēng tuó c lama
美洲虎, 美洲豹měizhōuhǔ, měizhōubàoc jaguar
犰狳qiúyúc bälta
食蚁兽shíyǐshòuc myrslok
狮子shīzint lejon
水牛shuǐniúc buffel
水獭shuǐtǎc utte
c kanin
犀牛xīniúc noshörning
xiàngc elefant
  • 母象
  • mǔxiàngc ko
    野牛yěniúc visent
    野兔yětùc hare
    野猪yězhūnt vildsvin
    鼹鼠yǎnshǔc mullvad
    cháic schakal
    鼩鼱qú jīngc näbbmus

    啮齿目动物nièchǐmù dòngwùc gnagare
    仓鼠cāngshǔc hamster
    大鼠dàshǔc råtta
    旱獭, 土拨鼠hàn tǎ, tǔ bō shǔnt murmeldjur
    豪猪háozhūnt piggsvin
    河狸hélíc bäver
    松鼠sōngshǔc ekorre
    沙鼠shā shǔc gerbil, c ökenratta
    shǔc mus
    豚鼠túnshǔnt marsvin

    类人猿lèirényuánc apa, c människoapa
    长臂猿chángbìyuánc gibbon
    大猩猩dàxīngxīngc gorilla
    黑猩猩hēixīngxīngc schimpans
    猩猩xīngxīngc orangutang

    灵长目动物língzhǎngmù dòngwùc primat
    狒狒fèifèic babian
    hóuc apa
    猕猴mí hóuc rhesusapa

    有袋动物yǒu dài dòngwùnt pungdjur
    袋鼠dàishǔc känguru
    树袋熊shùdàixióngc koala
    负鼠fù shǔc pungråtta

    xióngc björn
    北极熊běijíxióngc isbjörn
    大熊猫, 大猫熊dà xióngmāo, dà māoxióngc panda
    棕熊, 棕色熊zōng xióng, zōng sè xióng c brunbjörn
    浣熊huàn xióng c tvättbkörn

    gǒuc hund
    鹿c hjort
    c åsna
    māoc katt
    c häst
    niúc ko
  • 母牛
  • mǔniúc ko
    山羊shānyángc get
    yángnt får
    zhūc gris
  • 公猪
  • gōngzhūnt vildsvin

    jīngc valar
    海豚hǎitúnc delfin
    虎鲸hǔjīngc späckhuggare
    鲸鱼jīngyúc val
    鼠海豚shǔhǎitúnc tumlare
    Now take the 哺乳动物 test in Swedish

    Language Book Store
    种类

    野生动物
    自然界
    人体
    动物
    爬行动物
    哺乳动物

    昆虫
    植物
    水果


    一般生活
    亲属
    天月年
    饮料
    时间

    时装
    织布

    起居室
    浴室
    卧室

    科学
    形状

    Copyright © 2005-2017 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
    Website designed by Jonathan Sayles